Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 22 września 2023 napisz DONOS@

ŚWIĘCI NA 23 LIPCA:

S. Stefania OSB cz, 23 lipca 2020 08:29


- Święty Iglacjusz

Mnich benedyktyński w IX wieku w klasztorze św. Piotra w Lindisfarne w Anglii. Jest chwalony przez Menardusa za jego osobliwą pobożność.
===
- Błogosławiony Jakub z Glymthis

Mnich w klasztorze cystersów w Villers z godną podziwu cnotą, który nagle stał się mnichem od szanowanego wojownika i jako brat świecki, okazał najintensywniejszą pokorę.

ŚWIĘCI NA 31 LIPCA:

S. Stefania OSB śr, 31 lipca 2019 08:43


- Błogosławiony Adam z Langheim (+ok. 1150)

Był pierwszym opatem cysterskim w Langheim. Rządził bardzo długo. Dla opactwa wystarał się o cenne przywileje, a po 1140 roku współdziałał w zakładaniu nowego w Plasach (Plass, Plascium), w pobliżu Pilzna, fundacji Władysława II Czeskiego. Zmarł około 1150 roku. U cystersów czczono go jako błogosławionego, a jego wspomnienie umieszczono pod dniem 31 lipca.
===
- Święty Neot (+877)

Krewny króla Alfreda Wielkiego. Był mnichem w klasztorze benedyktyńskim w Glastonbury. Otrzymał święcenia kapłańskie, po których postanowił zostać pustelnikiem w Cornwall (które jest znane właśnie z pobytu tam św. Neota. Tradycja mówi, że odwiedzał go król Alfred, aby zasięgać u niego rady.

ŚWIĘCI NA 30 LIPCA:

S. Stefania OSB wt, 30 lipca 2019 08:46


- Święty Hatebrand z Oldenklooster (+1198)

Był założycielem tego opactwa, nazywanego w średniowieczu Claustrum Vetus.Położone w Felwert, w diecezji Groningen (Holandia), promieniowało na całe połacie Fryzji. O samym założycielu tyle właściwie wiadomo, że był jego pius pater. Miał je założyć w r. 1183. Śmierć Hatebranda przypadałaby tedy na r. 1198, zapewne na dzień 30 lipca. Jego późna Vita mało jest wiarogodna i zapewne powstała bardzo późno. Czczono go jednak bardzo intensywnie w Antwerpii, w której kościół Najśw. Zbawiciela szczycił się posiadaniem relikwii błogosławionego.
===
- Święta Ermengyta (+680)

Siostra św. Ermenbergi. Wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego w Minster na wyspie Thanet, gdzie przełożoną była Ermenberga.
===
- Święty Tatwin Canterbury (+734)

Pochodził prawdopodobnie z Tercji, w Anglii. Wstąpił do klasztoru w Brendon. Później został wybrany opatem benedyktyńskim arcybiskupem w Canterbury w 731 roku jako następca Brytwalda. Choć jego rządy były krótkie, był bardzo szanowany przez św. Będę. Według Bedy, Tatwin był autorem kilku prac o gramatyce i zagadkach.

ŚWIĘCI NA 29 LIPCA:

S. Stefania OSB pon, 29 lipca 2019 12:31


- Błogosławiony Urban II, papież (ok. 1035 - 1099)

Urodził się około 1035 r., prawdopodobnie w Châtillon-sur-Marne. Przed swym pontyfikatem występował jako Odo z Châtillon lub Odo z Lagéry. Studiował pod kierunkiem św. Brunona w Reims. Tam też był następnie kanonikiem i archidiakonem. Przywdziawszy habit benedyktyński, w Cluny został przeorem. Około 1080 r. jako biskup Ostii otrzymał kapelusz kardynalski. W latach 1084-1085 sprawował legację w Niemczech, gdzie jako powiernik Grzegorza VII starał się zakończyć spór o inwestyturę i położyć kres schizmie. Zadania w pełni wykonać nie zdołał, wiele jednak osiągnął i obediencję dla papieża umocnił. Zrazu może wydawał się praktykować pewien oportunizm, potem jednak - zwłaszcza od 1085 r. - zawsze występował jako niezłomny zwolennik reform gregoriańskich.

ŚWIĘCI NA 28 LIPCA:

S. Stefania OSB nie, 28 lipca 2019 10:30


-Święta Ada (Adrehilda) z Mans (+692)

We Francji znana także pod zdrobniałym Adnette, miała być w Mans ksienią benedyktyńskiego klasztoru, a przybyła ponoć ze Soissons. Istnieje dokument z r. 682 z przywilejami dla zakonnic, wystawiony przez miejscowego biskupa, jej krewnego. Trudno natomiast dociec, czy należy ją utożsamiać z Adrehildą, ksienią innego klasztoru w tych okolicach. Zmarła w 692 r. Adę wspomina się w dniu 28 lipca.
===
-Święty Lucyd (+938)

Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Piotra w południowych Włoszech. Spędził jednak ostatnie lata jako pustelnik w Santa Maria del Piano.
===
-Święty Lyutis (+1038)

Wstąpił do benedyktyńskiego opactwa na Monte Cassino ale w późniejszym czasie uzyskał pozwolenie na zostanie pustelnikiem w pobliżu opactwa La Cava by poświęcić się całkowicie modlitwie.

ŚWIĘCI NA 27 LIPCA:

S. Stefania OSB so, 27 lipca 2019 08:30


-Błogosławiony Bertold z Garsten (ok. 1065- 1142)

Wywodził się z grafów znad rzeki Raab i był może dalekim krewnym św. Leopolda. Urodził się około r. 1065. Wcześnie wstąpił do benedyktynów w Sankt-Blasien. Potem był przeorem w Göttweig. W r. 1111 powołano go na urząd opata w Garsten, w klasztorze benedyktyńskim dopiero, co ufundowanym przez margrabiego Styrii. Urząd piastował ponad trzydzieści lat. Z opactwa uczynił silny ośrodek reformy kościelnej, życia duchowego i kulturalnego rozwoju. Powiększył też wydatnie klasztorne posiadłości, a wiele nieużytków pozamieniał w uprawne grunta. Nie stronił od spraw publicznych. Gdy Konrad, arcybiskup Salzburga, uchodzić musiał przed pomstą Henryka V, przyjął go gościnnie w opactwie. Podobno był też spowiednikiem Konrada III. Gdy zbliżała się śmierć, zwołał mnichów i udzieliwszy im zbawiennych napomnień, zaintonował litanię do wszystkich świętych. Zmarł w czasie jej śpiewu, w nocy z 27 na 28 lipca 1142 r. Pozostawił po sobie pamięć jałmużnika, dzięki czemu lud spontanicznie począł go czcić jako świętego. Tak też określały go wczesne annały i klasztorne nekrologi. Aprobowali ten kult biskupi, którzy wprowadzali Bertolda do liturgii swych diecezji. Aprobaty papieskiej doczekał się ten kult w 1970 r.
===
- Święty Teobald z Marly (+1247)

Syn Burcharda z Montmorency. Urodził się w Marly Castle we Francji. Został rycerzem na dworze króla Francji Filipa II. Gdy przeżył nawrócenie opuścił dwór króla i zrezygnował ze światowych aspiracji i wstąpił do cysterskiego opactwa w 1220 roku. Został wybrany przeorem w 1230 roku a następnie opatem w 1235 roku. Zmarł w 1247 roku.

ŚWIĘCI NA 26 LIPCA:

S. Stefania OSB pt, 26 lipca 2019 08:38


-Święty Symeon z Padolirone (+1016)

Mnich i pustelnik w klasztorze św. Benedykta w Padolirone koło Mantui.Według przekazów pochodził z Armenii, wielokrotnie podejmował pielgrzymki, wreszcie osiadł we wspomnianym klasztorze benedyktyńskim, gdzie zasłynął z pokory i czynienia cudów. Zmarł w 1016 roku.
===
- Święty Krystyn z Landais (+ok.1145)

Jest postacią w hagio­grafii bardziej znaną. Już w młodości opuścił dom rodzinny i przystał do pustelników w Ga­stines, wśród których przebywał wiele lat. Pociągnięty sławą mniszego ośrodka w Cî­teaux, przylgnął potem do cystersów w zależ­nym od Cîteaux - Aumône. Opatem był tam wte­dy Ulryk (1121-1136), który po pew­nym cza­sie wysłał Krystyna do zależnego odeń klaszto­ru w Landais. Krystyn wiódł tam dalej żywot pełen umartwień i łask niezwykłych. Zaciekawiony sławą jego świętości, opat z Cî­teaux zapragnął mieć go u siebie, wobec czego polecił przysłać go do opactwa macie­rzystego. Ale święty starzec sił już do podróży nie miał i wkrótce (około r. 1145) zmarł. Wówczas to nowy miejscowy opat polecił zebrać świadec­twa tych, którzy bliżej stykali się ze świętym, a zbiór zaopatrzył we własne uwagi. Ten au­tentyczny dokument świętości powstał około r. 1186, opublikowany zaś przez bollandystów w r. 1934, rozproszył wątpliwoś­ci i nieporozu­mienia, na skutek których nasze­go świętego - tak go zawsze nazywano i czczono - mylono uprzednio z innymi Krysty­nami. Pamiątkę Kry­styna z Landais obchodzo­no 26 lipca.

ŚWIĘCI NA 25 LIPCA:

S. Stefania OSB cz, 25 lipca 2019 08:37


- Święty Teodemir z Kordoby (+851)

Mówi o nim w swym Memoriale Sanctorum św. Eulogiusz. Pochodził z Carmony koło Sewilli. Był mnichem benedyktyńskim w samej Kordobie. Śmierć męczeńską poniósł 25 lipca 851 r., a więc w pięć dni po św. Pawle, diakonie. Ciało pochowano w bazylice Św. Zoila. Niesłusznie czyniono zeń później biskupa Calahorry, który miał występować przeciw Klaudiuszowi, herezjarsze z Turynu. W dawnych martyrologiach nie widniał.
===
-Święty Fagild (+1086)

Opat w benedyktyńskim opactwie św. Marcina de Antealares w Composteli w Hiszpanii. Był wzorem doskonałego życia religijnego.

ŚWIĘCI NA 24 LIPCA:

S. Stefania OSB śr, 24 lipca 2019 08:39


- Święty Godo (+690)

Znany był również jako Gaon. Urodził się w Verdun we Francji i był bratankiem św. Wandrilla. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru. Godo założył opactwo benedyktyńskie w Oye znajdujące się w pobliżu Sezanne-en-Brie i był tam opatem.
===
-Święta Sigolena (Zyglinda (+ok 769)

Jej Vita, jak to wykazał W. Levison, zredagowana została dzięki obfitym zapożyczeniom z żywotów Cezarego z Arles, Kolumbana, Eugenii, Germana z Auxerre, Melanii, Radegundy i Sebastiana. Czerpano także z pism Grzegorza Wielkiego, Izydora z Sewilli i Sulpicjusza Sewera. Mimo to wolno sądzić, że święta żyła w VII lub VIII stuleciu Pochodzić miała z Akwitanii. Po śmierci męża została pierwszą ksienią klasztoru benedyktyńskiego w Albi (we Farncji), który ufundował jej ojciec. Jest patronką Albi. Wspomnienie przypada 24 lipca.

ŚWIĘCI NA 22 LIPCA:

S. Stefania OSB pon, 22 lipca 2019 08:42


- Święty Wandregizil z Fontenelle (ok. 600 - 668)

Urodził się około 600 r. w pobliżu Verdun, w rodzinie frankońskich możnowładców. Rychło dostał się na dwór panujących. Przez krótki też czas żył w małżeństwie. W 629 r. został w Montfaucon mnichem. Wiódł następnie życie pustelnicze w górach Jury. Przebywał również w Bobbio i Romainmôtier. Swego marzenia, by odbyć pielgrzymkę do Irlandii, urzeczywistnić nie zdołał. Biskup Audomar udzielił mu święceń kapłańskich. Przebywając na terenie diecezji Rouen zapoznał się z żywymi tam tradycjami, zapoczątkowanymi w Luxeuil przez św. Kolumbana. Objął następnie urząd opata w Fontenelle. Jako taki w dużej mierze kierował się wspomnianymi tradycjami. Zmarł w Fontenelle 22 lipca 668 r. Klasztor od jego imienia nazwano potem Saint-Wandrille. Żywot napisał mnich współczesny świętemu.
===
-Święty Meneleus z Ménat (+720)

Nazywany jest również Mauvier lub Menele. Urodził się w Anjou. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Carmėry w Auvergne. Później został wybrany opatem w klasztorze benedyktyńskim w Mėnat w pobliżu Clermont we Francji, który też odbudował.

ŚWIĘCI NA 21 LIPCA:

S. Stefania OSB nie, 21 lipca 2019 10:49


- Święci Jan i Benignus z Moyenmoutier (+707)

Dwóch mnichów w benedyktyńskim klasztorze w Moyenmoutier. Byli uczniami ze św. Hidulfa.
===
-Święty Konstantyn (+560)

Opat benedyktyński na Monte Cassino i następca św. Benedykta.

ŚWIĘCI NA 20 LIPCA:

S. Stefania OSB pt, 19 lipca 2019 17:13


-Święty Wulmar (+689)- patrz obok
===
- Święty Ansegiz z Fontenelle (770 - 833 lub 834)

Urodził się około 770 roku w pobliżu Lyonu. Gerwold, benedyktyński opat z Fontenelle, stawszy się jego przełożonym, przedstawił go Karolowi Wielkiemu. W 807 roku został Ansegiz benedyktyńskim opatem St.-Germer de Flay pod Beauvais. Przyczynił się do wzrostu jego znaczenia. Cesarz wezwał go potem do Akwizgranu, aby mu powierzyć doniosłe misje. Od Ludwika Pobożnego otrzymał ponadto godność opata benedyktyńskiego w Luxeuil i w Fontenelle. To ostatnie opactwo odnowił i wzbogacił w bibliotekę i „scriptorium”. Tam też spędził ostatnie lata swego życia i tam z nim się rozstał 20 lipca 833 roku.
===
- Święta Eteldwita (+903)

Anglo-Saksońska księżniczka nazywana również Elsita. Wyszła za mąż za króla Wielkiej Brytanii Alfreda. Ufundowała klasztor benedyktyński w Winchester, gdzie po śmierci męża wstąpiła i została wybrana ksienią. Była nią aż do śmieci. Jej córka Etelgiva również została ksienią.
===
- Święty Paweł z St. Zoilus (+851)

Był diakonem w Kordobie, w Hiszpanii. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w St. Zoilus w Kordobie. Poświęcił się bardzo by pomóc tamtejszym chrześcijanom więzionym przez muzułmanów. Został ścięty razem z innymi przez władze islamskie.
===
- Święta Severa (+750)

`Ksieni w benedyktyńskim klasztorze w Trier w Niemczech.

ŚWIĘCI NA 19 LIPCA:

S. Stefania OSB cz, 18 lipca 2019 18:44


- Święty Ambroży Autpert (+ ok. 778)

Pochodził z Prowansji. Zrazu był dworzaninem króla Pepina Małego, ale wcześnie wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru Św. Wincentego w Volturno pod Benewentem, gdzie zasłynął z nauki i cnoty. W 777 roku mnisi frankońscy wybrali go na opata, ponieważ jednak Lombardczycy opowiedzieli się za kandydatem własnym, udał się do Rzymu, żeby rozstrzygnąć spór, i zmarł w drodze. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską, która dotąd nie jest dostatecznie przebadana. Niewątpliwie on to był autorem wielu pism, które przez długi czas przypisywano świętym Augustynowi, Ambrożemu, Leonowi W. itd. Z wszystkich tych pism przebija wielka pobożność, którą u Autperta podziwiali również współcześni. Stąd też potomni, np. Mabillon, bollandyści i inni, uważali go za świętego, jakkolwiek nie ma na to żadnego potwierdzenia w martyrologiach. Zmarł ok. 778 roku. Był cenionym pisarzem w wiekach średnich. Za dzień poświęcony jego czci uchodzi 19 lipca.
===
-Święta Aurea z Kordoby (+856)

Urodziła się w Kordobie, w Hiszpanii. Gdy owdowiała i przyjęła wiarę chrześcijańską wstąpiła do klasztoru w Cuteclara. Została wydana przez swoją rodzinę Maurom. Została aresztowana i ścięta ze swoją wiarę.
===
-Święty Stefan del Lupo (+1191)

Był mnichem w opactwie San Liberatore di Majella we Włoszech. Później założył opactwo benedyktyńskie św. Piotra w Vellebona w pobliżu Manopello, we Włoszech. Jego imię oznacza „od wilka”. Wywodzi się z opowieści, że miał specjalnego przyjaciela wilka; podobnie jak św. Franciszek z Asyżu miał przyjaciela wilka z Subiaco.

ŚWIĘCI NA 18 LIPCA:

S. Stefania OSB cz, 18 lipca 2019 08:51


- Święty Bruno z Segni (ok. 1049-1123)- patrz obok
===
-Święty Minnborinus (+986)

Urodził się w Irlandii i został opatem w opactwie benedyktyńskim u św. Marcina w Kolonii w Niemczech w 974 roku. Był zwolennikiem monastycznej reformy i uczonych.
===
-Święty Robert z Sala (1273-1341)

Urodził się w 1273 r. Mając szesnaście lat, wstąpił do celestynów. Został tam ulubionym uczniem i bliskim współpracownikiem założyciela, który też jako papież (Celestyn V) chciał go mianować kardynałem. W 1298 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Zasłynął z umartwienia i nabożeństwa do Męki Pańskiej. W zakonie spełniał rozmaite doniosłe posługi i współpracował w zakładaniu nowych wspólnot. Zmarł 18 lipca 1341 r. na Monte Morrone di Pacentro. W 1342 r. ciało przeniesiono do Maiella, a w 1807 do rodzinnej miejscowości Sala (Pescara). Wspomnienie obchodzono 18 lipca. Petrarka złożył mu hołd w De vita solitaria (3, 18).

ŚWIĘCI NA 17 LIPCA:

S. Stefania OSB śr, 17 lipca 2019 08:36


- Święty Leon IV, papież (+ 855) - patrz obok
===
-Święty Ansueris (+1066)

Był szlachcicem. Został wybrany opatem w opactwie benedyktyńskim św. Goergenberga koło Ratzburga w Danii. On i 28 mnichów zostało ukamieniowanych przez Wendsów. Z rozkazu cesarza Henryka III.
===
-Święty Benigny z Vallombrosy (+1236)

Urodził się w Montevarchi, między Arezzo a Florencją, w szlacheckiej rodzinie Bennizich lub Visdominich. Wcześnie myślał o stanie duchownym, ale przeszedł też wewnętrzny kryzys i przez jakiś czas oddawał się surowej pokucie. Przyjął następnie habit w opactwie Vallombrosa. Marząc o życiu kontemplatywnym, długo przebywał w eremie w pobliżu klasztoru. W r. 1206 mianowano go wizytatorem kongregacji. Po śmierci naczelnego opata, Marcina, obrano go generalnym przełożonym. Stał się rzecznikiem gorliwości i dyscypliny. W wielkiej estymie mieli go kolejni papieże, cesarze Fryderyk II i Otto IV oraz św. Ludwik, król Francji. W Vallombrosie skromny drewniany kościół zastąpił imponującą budowlą, którą dedykował Najśw. Pannie i archaniołowi Michałowi. Wybudował także drugi kościół pośród pustelni. Od Grzegorza IX przyjął nowe fundacje. Przypisywano mu wiele cudownych interwencji i uzdrowień. Sam pod koniec życia okulał. Zrzekł się wtedy swego urzędu i usunął do eremu. Zmarł, mając około stu lat, w r. 1236. Był autoremClaustrum animae oraz Historii swego zgromadzenia, którą wydrukowano w r. 1500. Jego wspomnienie przypada 17 lipca.
===
-Święty Fredegand z Kerkelodor (+740)

Irlandczyk. Towarzysz św. Foillana. Został wybrany opatem w klasztorze Kerkelodor koło Antwerpii w Belgii. Nazywany był również Fregaut. Pomagał również św. Willibrordowi w jego straniach misjonarskich.

ŚWIĘCI NA 16 LIPCA:

S. Stefania OSB pon, 15 lipca 2019 18:53


- Święty Fulrad z Saint-Denis (ok. 705 –784)- patrz obok
===
-Święty Alan z Lille (+1202)

Był nazywany także Doktorem uniwersalnym, urodził się w tym mieście w r. 1128. Studiował w Chartres i w Paryżu. Potem nauczał tamże oraz w Montpellier. Uczestniczył też w III soborze lateraneńskim (1179) oraz walczył z albigensami. W końcu jako brat-konwers wstąpił do Cîteaux i tam w r. 1202 lub następnym zmarł. Pozostawił po sobie sporą spuściznę teologiczną: De arte praedicatoria, De fide contra haereticos, Regula de sacra theologia, De planctu Naturae, Anticlaudianus. Okazał się w nich umysłem otwartym, jednym z największych w XII w. Na potomnych wywarł wpływ niemały. Mniej natomiast miejsca zajmuje w literaturze hagiograficznej i tylko menologia cysterskie umieszczają go wśród świętych i błogosławionych pod dniem 16 lipca.
===
-Święty Generosus (+682)

Opat benedyktyński w Poitou we Francji.

ŚWIĘCI NA 15 LIPCA:

S. Stefania OSB pon, 15 lipca 2019 08:33


- Święty Dawid z Monketorp (+ok. 1082)

Pochodził z Anglii. Był mnichem benedyktyńskim w Cluny. Ze św. Zygfrydem udał się na misje do Szwecji i założył klasztor w Monkentorp. Działał w okolicy Vesteräs. Został biskupem Szwecji. Zmarł ok. 1082 roku.
===
-Święty Ansverus (1038 - 1066)- patrz obok
===
-Święty Baldwin z Rieti (+1140)

Był synem Bernarda X, hrabiego Marsi, a bratem Rajnalda, który był opatem na Monte Cassino, następnie zaś kardynałem. Wstąpiwszy do zakonu w Clairvaux, stał się ulubionym uczniem św. Bernarda, któremu przypadł do serca dzięki swemu wyrobieniu duchowemu. Dlatego Bernard posłał go na nową fundację, i tak Baldwin wcześnie został opatem nowego klasztoru cysterskiego San Pastore, niedaleko Rieti. Zachował się list zakonodawcy do swego duchowego ucznia. Baldwin zmarł w r. 1140 i pochowany został w katedrze w Rieti. Cystersi obchodzili jego pamiątkę w dniu 24 sierpnia; nowe martyrologium przesuwa ją natomiast na dzień 21. tego miesiąca. Istnieją jednakże jeszcze inne oznaczenia jego dies natalis (2 października lub 11 sierpnia).
===
-Święta Edyta z Polesworth (+926)

Była prawdopodobnie siostrą króla Anglii Athelstana oraz siostrą króla Edgara Spokojnego. Wyszła za mąż za króla Wikingów Sytryka w Yorku w 925 roku. Po jego śmierci wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Polesworth i została tam wybrana ksienią.
===
-Święty Egino (+1122)

Urodził się w Augsburgu w Bawarii w Niemczechi został oddany do klasztoru cysterskiego świętych Ulryka i Afry. Został później wybrany tam opatem. Został jednak wygnany kiedy poparł papieża Kaliksta II przeciwko cesarzowi Henrykowi V w dyskusji o inwestyturze. Cesarz domagał się uznania go za jedynego zwierzchnika Kościoła i prawa wybierania biskupów i opatów. Udał się do opactwa św. Błażeja a potem powrócił do Augsburga w 1106 roku i ponownie został wybrany opatem w 1109 roku.

ŚWIĘCI NA 14 LIPCA:

S. Stefania OSB nie, 14 lipca 2019 10:21


-Święty Ulryk z Zell (+1093)

Otrzymał habit zakonny z benedyktyńskim opactwie w Cluny w 1061 roku. Potem został przeorem w benedyktyńskich klasztorach : w Marcigny, Peterlingen i Rüggersburg. Założył nowy klasztor benedyktyński w Zell w Czarnym Lesie, któremu nadał konstytucje kluniackie. Zmarł w 1093 roku. Jego wspomnienie obchodzi się 14 lipca.
===
- Święty Bonifacy z Canterbury (+1270) - patrz obok
===
-Święty Libert (+783)

Był benedyktyńskim mnichem. Wykształcenie zdobył u św. Rumoldusa. Libert zginął z rąk najeźdźców w opactwie Saint-Trond we Francji.
===
-Święty Marcelin z Deventer (+762) - patrz obok
===
-Święty William z Breteuil (+1130)

Był opatem w benedyktyńskim klasztorze w Breteuil koło Beauvais we Francji. Odbudował klasztor po tym jak zostało zniszczone przez Normanów.

ŚWIĘCI NA 13 LIPCA:

S. Stefania OSB pt, 12 lipca 2019 18:48


- Święty Andrzej Świerad (Żurawek) (+ok. 1030-1034)- patrz obok
===
-Święty Benedykt, pustelnik (+ok. 1037)- patrz obok
===
-Święta Mildreda (+700)

Była córką św. Ermenburgi i króla Merewalda oraz siostrą św. Milburgi i św. Mildgythy. Wykształcenie zdobyła w klasztorze koło Paryża. Habit otrzymała od św. Teodora z Canterbury w klasztorze benedyktyńskim w Minster na wyspie Thanet w Anglii. Została wybrana tam ksienią. Po śmierci jej ciało pozostało w Thanet a pielgrzymi wciąż udają się do jej relikwii. Mildreda odbiera cześć z powodu jej troski o ubogich.
===
-Błogosławiony Tomasz Tunstal (+1616)

Tomasz Tunstal albo Helmes, najpierw był księdzem, potem zostałbenedyktynem. Rozpoczął pracę na misjach w Anglii w 1610 roku. Pochwycony i włóczony po różnych więzieniach, został wreszcie powieszony i ćwiartowany za kapłaństwo w Norwich w r. 1616. został beatyfikowany w 1929 r. Wspomnienie obchodzi sie 13 lipca.

ŚWIĘCI NA 12 LIPCA:

S. Stefania OSB pt, 12 lipca 2019 15:17


- Święty Bruno z Kwerfurtu (974-1009) - patrz obok
===
-Święty Ansbald z Prüm (+886)

Wywodził się podobno z luksemburskich grafów. W połowie IX stulecia byłjużmnichem benedyktyńskim w Prüm. Wykształcenie otrzymał duże, skoro zachowały się jego listy do Lupusa z Ferri-res, a w nich prośby o przysłanie mu listów Cycerona i tłumaczenia Aretusa. Wiele natrudził się około powiększenia dóbr swego opactwa, którego przełożonymzostać miał w r. 860. Król Lotar pozwolił mu na bicie własnej monety i urządzanie jarmarków. W r. 882 Normanowie spalili opactwo. Odnowił je przy pomocy Karola Łysego. Zmarł 12 lipca 886 r.
===
-Święty Jan Gwalbert (+1073) - patrz obok
===
- Święty Leon z Lucca (+1079)

Uczeń św. Alferiusza. Został po nim opatem w w benedyktyńskim opactwie La Cava.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »
 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę