Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 13 lipca 2020 napisz DONOS@

ŚWIĘCI NA 5 LIPCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 5 LIPCA:
S. Stefania OSB cz, 04 lipca 2019 23:03


- Święty Wilhelm z Hirsau (+1091)

Pochodził z Bawarii. Wcześnie jako oblat znalazł się w opactwie Św. Emmerama w Ratyzbonie. W 1069 r. został opatem w Hirsau. Na stanowisku tym okazał się mężem rozważnym, dalekowzrocznym, szanowanym przez wielu, na których też wywierał wpływ niemały. Chętnie wstępowano do kierowanego przezeń klasztoru. W latach 1075-1076 przebywał w Rzymie, gdzie od Grzegorza VII uzyskał potwierdzenie przywilejów opactwa. Uczynił zeń ośrodek konfederacji, dla której, czerpiąc z obserwy lotaryńskiej oraz adaptując zwyczaje kluniackie, zredagowałConsuetudines Hirsaugienses. Promulgował je w latach 1083-1088. Odrzucały zdecydowanie inwestyturę świecką, ale przyjmowały kościelną i nie pretendowały do egzempcji. Nie dopuszczały do zawłaszczania kościołów i posług duszpasterskich, a wyborom opata zapewniały swobodę. Nie zdążały też do takiej centralizacji, jaką praktykowano w Cluny. Upowszechniły ponadto instytucję braci-konwersów, tych oboedientarii illiterati. Ruch, zapoczątkowany w tym duchu w Hirsau, rychło przybrał na sile. Wkrótce ogarnął on 120 opactw w Szwabii, Bawarii, Hesji, Turyngii, Alzacji i Austrii. W XII w. zaczął jednak słabnąć. Wilhelmowi przypisywano także zapoczątkowanie budownictwa, które potem określano nieraz jako -szkołę z Hirsau-. Zmarł 5 lipca 1091 r. Jako błogosławionego wspominano Wilhelma w opactwie w Hirsau.
===
-Święty Numerian (+666)

Nazywany czasami Memoriae. Był synem wpływowego senatora. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Remiremont na którego czele stał św. Arnulf. Potem został mnichem w benedyktyńskim klasztorze w Luxeuil. Został wybrany też biskupem w Trier.

ŚWIĘCI NA 4 LIPCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 4 LIPCA:
S. Stefania OSB cz, 04 lipca 2019 08:40


- Święta Berta z Blangy (+725)

Wyszła za mąż za szlachciva w wieku 20 lat i urodziła pięć córek. Gdy umarł jej mąż wstąpiła do klasztoru w Blangy w Artois we Francji, który ufundowała. Dwie jej córki dołączyły do niej. Berta została wybrana ksienią. Była nią przez jakiś czas a potem żyła jak pustelnica.
===
-Święty Odo z Canterbury (Dobry) (ok. 880-959)

Urodził się około r. 880 jako syn pogańskiego rodu, przybyłego z Danii. Chrześcijańskie wychowanie otrzymał na dworze króla Alfreda. Około r. 925 został biskupem w Ramesbury. Na to, by potem objął stolicę metropolitalną w Canterbury, nie chciała się zgodzić tamtejsza kapituła. Przystała jednak, kiedy Odo złożył we Fleury profesję benedyktyńską (942). Jako biskup troszczył się o reformy. Okazywał też wiele dobroci serca i wrażliwość na potrzeby innych. Zmarł 2 czerwca 959 r.
===
-Święty Ulryk z Augsburga (+973)- patrz obok

ŚWIĘCI NA 3 LIPCA:

S. Stefania OSB śr, 03 lipca 2019 12:30


- Święty Gelduin (+1123)

Opat w benedyktyńskim klasztorze niedaleko Douai. Przyjaciel św. Anzelma z Canterbury, do którego często pisał listy.

ŚWIĘCI NA 2 LIPCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 2 LIPCA:
S. Stefania OSB wt, 02 lipca 2019 08:36


- Święty Swithin z Winchesteru (+862)

Nazywany jest również Swithun. Był popularnym świętym w średniowieczu. Urodził się w Wessex a wykształcenie otrzymał w opactwie benedyktyńskim w Winchesterze. Został wyświęcony na kapłana i był kapelanem króla Zachodniej Saksonii, Egberta. Był także wychowawcą królewskiego księcia Authelwulfa. Gdy został on królem stał się jego doradcą a w 852 roku został wybrany biskupem Winchesteru. Przez swoje zaangażowanie uczynił swoją diecezję jedną z najbardziej wspaniałych w dziejach. Budował kościoły, wspomagał biednych i miał znaczny wpływ na umiar?, miłosierdzie i sprawiedliwośc w całym Wessex.
===
-Święty Lidan z Sezze (ok. 1026–1118)

Urodził się około 1026 roku w Antinie, na Sycylii. Wcześnie wstąpił na Monte Cassino do benedyktynów. Potem założył klasztor benedyktyński pod wezwaniem św. Cecylii koło Sezze i był pierwszym opatem. Jako taki przyczynił się walnie do osuszenia błot. Zmarł w 1118 roku. W Sezze obrano go patronem miasta. Wspomnienie obchodzono w dniu 2 lipca, ale w Sezze także 27 kwietnia i 18 lipca.

ŚWIĘCI NA 1 LIPCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 1 LIPCA:
S. Stefania OSB pon, 01 lipca 2019 08:32


- Święty Teodoryk, opat z Saint-Evroult

Jeszcze jako nieletni chłopiec oddany został na wychowanie swemu krewnemu, który był opatem w Jumiéges. Tam też był potem przeorem i rektorem szkoły. Gdy zdecydowano odnowić opactwo w Saint-Evroult, stanął na czele ekipy, a w 1050 r. objął tam rządy. Wkrótce ośrodek stał się wzorem dyscypliny i chwalby Bożej. Opat kładł przede wszystkim nacisk na studium i modlitwę myślną. Otwarł w opactwie szkołę i zadbał o skryptorium. W 1057 r. jako pielgrzym wybrał się do Ziemi Świętej. Zmarł, kiedy w kościele Św. Mikołaja na Cyprze modlił się u stóp ołtarza. W menologiach benedyktyńskich wspominano go w dniu 1 lipca. Źródła i literatura w Bibl. Ss. 12 (1969), 233 n.

ŚWIĘCI NA 30 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 30 CZERWCA:
S. Stefania OSB nie, 30 czerwca 2019 10:26


- Święta Erentruda z Salzburga (+ok. 718)

Przybyła do Salzburga około r. 696 razem ze św. Rupertem, z którym była spokrewniona. Postawił ją na czele benedyktynek, dla których na Nonbergu założył klasztor. Zmarła około r. 718. Od IX w. czczono ją jako świętą, a wspominano w dniu 30 czerwca.
===
-Błogosławiony Arnulf z Villars (+1228)

Brat zakonny u cystersów belgijskich, znany z wielkiego miłosierdzia i surowego żcia. Zmarł w 1228 roku.
===
-Błogosławiony Filip Powell (+1646)

W Douai wstąpił do benedyktynów w 1619 roku. Pracował na misjach w Anglii przez 20 lat. Aresztowany na okręcie w drodze do Walii, został powieszony i ćwiartowany w Tyburn w 1646 roku, ponieważ nie chciał wyrzec się kapłaństwa. Został beatyfikowany w 1929 roku.
===
-Święta Klotsynda z Marchiennes (+714)

Nazywana również Klotsenda i Glodesinda. Urodziła się w około 635 roku jako córka świętego Adalbalda i świętej Rychtrudy. Wychowywana była przez swoją matkę, ksienię w opactwie Marchiennes we Flandrii w Belgii i Francji. Później została wybranna tam ksienią w 688 roku. Zmarł w 714 roku.
===
-Święty Teobald z Provins (+1066)- patrz obok

ŚWIĘCI NA 29 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 29 CZERWCA:
S. Stefania OSB so, 29 czerwca 2019 08:39


- Święta Emma z Gurk (ok. 980 –1045)

Urodziła się około r. 980 w Karyntii, w hrabiowskiej rodzinie Friesach-Zeltschach. Poślubiono ją przedstawicielowi tamtejszego rycerstwa, Wilhelmowi, hrabiemu Sann. Wcześnie, zapewne przed r. 1016, owdowiała. W dwadzieścia lat później straciła syna, którego zamordowano, prawdopodobnie z poduszczenia księcia Karyntii. Stała się wówczas jedyną właścicielką rozległych włości położonych na terenie Karyntii, Styrii i Krainy. Majętności te w dużej mierze obróciła na pobożne fundacje, zwłaszcza na założenie klasztoru benedyktynek w Gurk (1043) oraz opactwa benedyktynów w Admont. Resztę swoich pieniędzy przeznaczyła na ufundowanie wielu kościołów a sama wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru w Gurk gdzie przeżyła jeszcze trzy lata w modlitwie. Dotowała także wiele parafii. Kiedy w r. 1073 utworzono w Gurk biskupstwo i uposażono je w dobra, darowane Kościołowi przez Emmę, zaczęła uchodzić za fundatorkę nowej diecezji. Zmarła 29 czerwca 1045 r. Od samego początku otaczano ją czcią. W r. 1174 szczątki przeniesiono do katedry, a następnie kilkakrotnie starano się o papieską aprobatę kultu. Na skutek rozmaitych wydarzeń politycznych starań tych nie uwieńczyła formalna kanonizacja i dopiero w r. 1938 Stolica Apostolska dokonała potwierdzenia wielowiekowego kultu.
===
-Święte Salome i Judyta z Oberaltaich (IX w.)

Salome była uważana za wygnaną Anglosaską księżniczkę z Anglii, która udał się w pielgrzymkę do Jerozolimy. Niepostrzeżenie udała się chwilowo do Bawarii i razem z bliską przyjaciółką wdową Judytą wstąpiła do benedyktyńskiego opactwa Oberaltaich. Salome i Judyta były przedmiotem wielu legend, które były raczej przesadne.

ŚWIĘCI NA 28 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 28 CZERWCA:
S. Stefania OSB pt, 28 czerwca 2019 08:42


- Święty Paweł I, papież (+767)- patrz obok
===
-Święty Almus (+1270)

Nazywany był również Alme i Alanus. Był mnichem w klasztorze cysterskim w Melrose. Później został wybrany opatem w szkockim klasztorze w Balmerino ufundowanym przez Ermengardę, wdowę Williama I znanego również jako Williama z Lionu.
===
-Święty Egilo (+875)

Nazywany był również Eigil. Był opatem w benedyktyńskim klasztorze w Prüm koło Trier w Niemczech. Ubrał w habit św. Humpreya. W 860 roku został wyznaczony przez Karola Łysego do odnowienia opactwa w Flavigny w Dijon we Francji.
===
-Święty Heimrad (+1019)

Był mnichem w kilku opactwach benedyktyńskich podczas jego pielgrzymki z Rzymu do Jerozolimy. Był delikatny wobec wielu obłąkanych pozornie nie kończącej się podróży w wierze. Ostatecznie został pustelnikiem w Wolfhagen w Hesse- Nassau. Na jego grób udawali się liczni pielgrzymi.
===
-Święta Teodelchilda (+ok. 660)

Był pierwszą ksienią w benedyktyńskim klasztorze w Jouarre w Meux, we Francji. Nazywana jest również Telchildis.

ŚWIĘCI NA 27 CZERWCA:

S. Stefania OSB cz, 27 czerwca 2019 08:41


- Święty Daniel z Schonau

Opat klasztoru cysterskiego w Schonau koło Heidelbergu. Był wcześniej kanonikiem metropolitalnego kościoła w Koln jednak porzucił tą godność , aby móc służyć niepodzielnie Chrystusowi i wstąpił do zakonu cystersów. Najpierw był zwykłym mnichem , a następnie przeorem braci, w Schonau znany był jako opat , który w 1209 roku zmarł w opinii świętości.

ŚWIĘCI NA 26 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 26 CZERWCA:
S. Stefania OSB śr, 26 czerwca 2019 08:40


- Święty Antelm z Belley (1107-1178)- patrz obok
===
-Święty Hermogiusz (+942)

Urodził się w Hiszpanii i był bratankiem św. Pelagiusza. Ufundował klasztor w Galicji w Hiszpanii w 915 roku. W czasie najazdu Maurów został wzięty na zakładnika. Był więziony w Kordobie. Uwolnił go św. Pelagiusz. Udał się do klasztoru benedyktyńskiego w Ribas de Sil gdzie zmarł oddając się modlitwie.
===
-Święty Babolen z Fossés (+670)

Biografii doczekał się dopiero w w. XI. Odrzuciwszy z niej to, co wspiera się na falsyfikatach lub trąci pomyłką, powiedzieć należy, że ten irlandzki mnich, przebywający przez jakiś czas w Luxeuil, objął po diakonie Blidegizylu darowiznę Chlodwiga i był pierwszym opatem założonego tam klasztoru. Obok reguły Kolumbana zaprowadził w nim regułę benedyktyńską. Zmarł w r. 670. Ślady oddawanej mu czci odnajdujemy już w początkach IX stulecia. Wspomnienie obchodzono w dniu 26 czerwca.
===
-Święta Ragengarda z Marcigny (+1135)

Była matką św. Piotra Czcigodnego, który też pozostawił na piśmie jej wizerunek. Wywodziła się z rodziny możnych feudałów owerniackich. Poślubiła Maurycego de Montboissier, któremu też urodziła ośmiu synów. Czterech z nich obrało stan zakonny. Kiedy owdowiała, sama wstąpiła w Marcigny do klasztoru benedyktyńskiego, w którym Hugo z Cluny odnowił życie zakonne. Było to podwójne opactwo, w którym mnisi wspomagali i otaczali opieką wspólnotę mniszek. Pozostawała ona pod władzą ksieni. Ragengarda była w niej szafarką. Zmarła w 1135 r. W martyrologiach benedyktyńskich wspominano ją 26 czerwca.
===
-Święty Salwiusz (+768)

Był benedyktyńskim mnichem. Działał na obszarze wokół Angouléme we Francjii został wysłany by ewangelizować Flamandów. Został zamordowany przez lokalnych panów razem z innymi nieznanymi towarzyszamii i pośpiesznie pogrzebany. Jego ciało zostało odnalezione później.

ŚWIĘCI NA 25 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 25 CZERWCA:
S. Stefania OSB wt, 25 czerwca 2019 08:44


- Święty Wilhelm z Vercelli (+1142)

Urodził się około r. 1085 w Vercelli (Włochy). Swą drogę do świętości rozpoczął od pobożnych pielgrzymek. Wybrał się najpierw do Św. Jakuba w Composteli. Odwiedzał następnie rozmaite miejsca pielgrzymkowe w Italii. W końcu, jakby zmęczony tymi wędrówkami, osiadł (1115) jako pustelnik na Monte Virgiliano, które potem zmieniło nazwę na Monte Vergine. Z czasem zeszli się doń uczniowie i z nimi założył kongregację zakonną, która później weszła do rodziny benedyktyńskiej. Samo Monte Vergine stało się słynnym sanktuarium maryjnym. U stóp góry w Goleto Wilhelm założył klasztor żeński. Swym fundacjom zakonnym przekazał styl życia łączący umiłowanie samotności, surowe ubóstwo, apostolską gorliwość oraz nabożeństwo do Matki Najśw. Zmarł 24 czerwca 1142 r. w Goleto. Cześć, którą w założonej przezeń kongregacji oddawano mu od samego początku, w r. 1728 rozszerzono na Królestwo Neapolu, zaś w r. 1785 na cały Kościół. Jego wspomnienie, ze względu na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przesunięte zostało na 25 czerwca.
===
-Błogosławiony Jan Hiszpan (+1160)

Kartuz w Montrieu, później w Grande Chatreuse, pod św. Antelmem, w końcu pierwszy przeor klasztoru w Reposoir nad Lemanem. Napisał konstytucje dla żeńskiej gałęzi zakonu. Zmarł w 1160 roku. Kult dozwolony w 1864 roku.

ŚWIĘCI NA 24 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 24 CZERWCA:
S. Stefania OSB pon, 24 czerwca 2019 08:22


- Święty Teodulf z Lobbes (+776)

Teodulf, był opatem benedyktyński z Lobbes, ok. 750 roku , ostatnim z tych, którzy otrzymywali sakrę biskupią. Posiadłości klasztorne powiększył o nowe nabytki. Z jego inicjatywy mnich Anso sporządził żywoty kilku opatów. Zasłużony opat zmarł 24 czerwca 776 roku. Pochowano go w kościele opactwa, a wspomnienie obchodzono 24 (lub Martyrologium Rzymskie) lub 25 czerwca
===
-Święty Bartłomiej z Farne (+1193)

Urodził się w Whitby, w Nortumbrii w Anglii. Nazywany był Tostig. Po przybyciu do Norwegii Bartłomiej został wyświęcony na księdza, powrócił do Durham gdzie wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru. Później został pustelnikiem na wyspie Farne na wybrzeżu Nortumbrii. Spędził tam 42 lata życia. Bartłomiej jest znany z czynienia cudów.
===
-Święty Rumold (+ok. 775)

Nazywany był również Rombaut. Był synem szkockiego króla. Został mnichem w irlandzkim klasztorze. Został konsekrowany na biskupa Rzymu i dołączył do św. Wilibrorda. Został zamordowany w Malines przez dwóch mężczyzn, którzy zeszli na złą drogę. Był również biskupem Dublina w Irlandii. Został patronem Malines, Flandrii, Belgii.

ŚWIĘCI NA 23 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 23 CZERWCA:
S. Stefania OSB nie, 23 czerwca 2019 09:39


- Święta Etelreda z Ely (+679)

Była córką króla Wschodnich Anglów. W r. 652 wydano ją za Tonberta, księcia plemienia zwanego Girvii. W trzy lata później owdowiała. Usunęła się wówczas do swych dóbr na wysepce Ely. W r. 660 poślubiono ją po raz wtóry synowi króla Nortumbrii, Egfrydowi. Nadal jednak żyła w dziewictwie. Wedle Bedy Egfryd obiecywał św. Wilfrydowi wiele za wyperswadowanie królowej tego stanu. W dziesięć lat później separował się od żony, która udała się do opactwa benedyktyńskiego w Coldingham. Potem założyła nowe na Ely. Wiodła tam życie nad wyraz umartwione. Zmarła 23 czerwca 679 r. W szesnaście lat później jej siostra Seksburga, która została ksienią na Ely, przeniosła jej szczątki do kościoła. W średniowieczu była świętą bardzo popularną.
===
-Święty Hidulf z Lobbes (+707)

Był mężem św. Ale i hrabią w Hainault, w Belgii i dworzaninem na królewskim dworzew Austrazji (współcześnie część Niemiec i Francji). Kiedy Aye wstąpiła do klasztoru, Hidulf również wstąpił do opactwa Lobbes, w Belgii, które wcześniej ufundował.
===
-Błogosławiony Piotr z Juilly (+1136)

Anglik z pochodzenia. Przyjaciel św. Stefana Hardinga, z którym razem później był mnichem w w opactwie Molesme. Zmarł jako kapelan zakonnic w Jully w 1136 roku.

ŚWIĘCI NA 22 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 22 CZERWCA:
S. Stefania OSB so, 22 czerwca 2019 08:38


- Błogosławiony Eberhard z Salzburga (1085-1164)

Wywodził się z hrabiów na Biburgu i Hilpoltstein, a urodził w r. 1085. Studia odbył w Bamberdze i Paryżu. W r. 1125 wstąpił w Prüfening do benedyktynów. W kilkanaście lat później objął rządy w ufundowanym przez rodzinę opactwie w Biburgu. W r. 1147 obrano go arcybiskupem Salzburga. Sakry udzielił mu Otto z Freisingen. Widzimy go następnie na synodach lub w otoczeniu Konrada I. Utrzymując podobne kontakty z Fryderykiem I, umiał jednak trzymać się na uboczu, gdy cesarz i jego otoczenie decydowali się wyprawić na Rzym. W r. 1150 przewodniczył synodowi swej prowincji. Gdy w r. 1159 wybuchła schizma, pozostał wierny Aleksandrowi III i wpływał na zachowanie podobnej wierności w całych południowych Niemczech. Z powodu choroby na synod do Pawii nie dotarł. Po ekskomunikowaniu Barbarossy zachował daleko idącą rezerwę, zajmując się przede wszystkim sprawami ściśle religijnymi. Wpływał pozytywnie na arcybiskupa Ostrzyhomia i patriarchę Akwilei, ale utrzymywał też kontakty z Eberhardem, biskupem Bambergi, do cesarza zaś słał listy pełne kurtuazyjnych usprawiedliwień. Potem nadaremnie próbował pośredniczyć między skłóconymi stronami. W r. 1163 Aleksander III mianował go swym legatem dla Niemiec. Przez jakiś czas starał się jeszcze godzić, a ponadto zajmował się instalacją kapituły lokalnej w Vorau, w Styrii. Zmarł 22 czerwca 1164 r. w Rein. Szczątki przeniesiono do Salzburga, gdzie otoczyła go od razu cześć wiernych. W r. 1469 rozpoczęto proces kanonizacyjny, ale przerwano go dla braku jasnego obrazu niektórych posunięć Eberharda, słabo odzwierciedlonych w dokumentach.

ŚWIĘCI NA 21 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 21 CZERWCA:
S. Stefania OSB pt, 21 czerwca 2019 08:51


- Święty Engelmund (+ok. 720)

Pochodził z Fryzji, ale wychował się w Anglii. Wcześnie wstąpił do benedyktynów. Potem, jak Bonifacy i inni, opuścił Wyspę i udał się na ewangelizację rodzinnego kraju. Znajomość języka i obyczajów ułatwiała mu zadanie. Nie był, jak chcieli niektórzy, uczniem św. Willibrorda. Zmarł około r. 720 w Velzen, w pobliżu Haarlemu. W katedrze tego ostatniego miasta spoczęły później jego reliwie. Wspomnienie obchodzi się 21 czerwca.
===
-Święty Agofredus z La Croix (+738)

Brat świętego Leutfryda (Leffroi). Był mnichem w benedyktyńskim opactwie Świętego Krzyża. Był znany w całej Normandii we Francjize swej świętości.
===
-Święty Leutfryd (+738)

Nazywany był również Leutfrid, Leufroi lub Leufroy. Urodził się w Evreux we Francji. Wykształcenie zdobył w Condat i Chartres a potem nauczał młodych chłopców Evreux. Został później pustelnikiem w pobliżu Rouen gdzie jego przełożonym był święty Sydoniusz. Około 690 roku ufundował opactwo gdzie był opatem. Zostało ono nazwane później Saint-Leufroy.
===
-Święty Ralf z Bourges (+866)

Nazywany był również Raoul i Radulf. Był synem hrabi Raoula z Cahors i według zwyczajów tamtych czasów został powierzony opiece mnichów z Solignac we Francji. Uczył go opat Bertrand by mógł zostać mnichem i okazał się bezcenny przy pomocy kilku opatom zanim został mianowany na opata w kilku klasztorach, w tym u św. Medarda w Soissons. Został wybrany biskupem w Bourges w 840 roku. Uczestniczył w różnych synodach i ufundował klasztory męskie i żeńskie. Ralph znany jest również z nauczania i głębokiej troski wobec mnichów, którymi się opiekował. Uczestniczył w synodzie w Meaux w 845 roku.

ŚWIĘCI NA 19 CZERWCA::

Foto: ŚWIĘCI NA 19 CZERWCA::
S. Stefania OSB śr, 19 czerwca 2019 12:30


- Święty Romuald z Rawenny (+1027) - patrz obok
===
-Święty Hildegrin z Châlons-sur-Marne (+ok. 827)

Biskup w Châlons-sur-Marne we Francji. Był młodszym bratem św. Ludgera. Później wstąpił do benedyktyńskiego opactwa w Werden i został tam opatem. Tam też zmarł.
===
-Błogosławiony Humprey z Middlemore (+1535) - patrz obok
===
-Błogosławiony Odo z Cambrai (ok. 1050–1113)

Urodził się około r. 1050 w Orleanie. Przez jakiś czas nauczał w Toul. Od r. 1089 kierował już szkołą katedralną w Tournai i wtedy to stał się sławnym. Czytając traktaty św. Augustyna, odczuł pociąg do życia zakonnego. Schronił się wówczas z kilkoma uczniami w dawnym klasztorze Św. Marcina. Założył zgromadzenie zakonne na podstawie reguły benedyktyńskiej.Pod wpływem swego przyjaciela Alwiza, opata z Auchin, przyjął obserwę kluniacką. Obejmując w r. 1095 urząd opata u Św. Marcina, stał się drugim założycielem ośrodka. Zorganizował w nim bibliotekę oraz skryptorium. W r. 1105 obrano go pośród niepokojów biskupem w Cambrai. Diecezją zarządzał z Auchin. Zmarł 19 czerwca 1113 r. Nazywano go odtąd błogosławionym, a na nagrobku napisano:Fuit exul, Deo fidus. Odo pozostawił po sobie Expositio in canonem missae, De peccato originali libri tres, Disputatio contra Iudaeum Leonem, De blasphemia in Spiritum Sanctum, De canonibus evangeliorum. Wcześniejsze pisma zaginęły.
===
-Błogosławiony William Exmew (+1535)

Z pochodzenia był Anglikiem. Wykształcenie zdobył w Cambridge. Wstąpił do klasztoru kartuskiego a później został wybrany podprzeorem w Londynie w Charterhouse. Z powodu odmowy przyjęcia reformy króla Henryka VIII został stracony razem z błogosławionym Sebastianem Newdigate i Humpeyem Middlemore. Został beatyfikowany w 1886 roku.

ŚWIĘCI NA 20 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 20 CZERWCA:
S. Stefania OSB wt, 18 czerwca 2019 19:48


- Święty Adalbert z Magdeburga (+981)- patrz obok
===
-Święty Bain (Bagnus) z Thérouanne (+ok. 710)

Był mnichem w benedyktyńskim opactwie w Fontenelle. Później został biskupem Thérouanne. Jest patronem miasta Calais. Zmarł ok. 710 roku. Jego wspomnienie obchodzi się 20 czerwca.
===
-Święta Benigna z Wrocławia (Trzebnicy)- patrz obok
===
-Święty Goban (+670)- patrz obok
===
-Święta Helena (+750)

Nazywana była również Heliada. Była ksienią w opactwie Trier w Niemczech.
===
-Święty Jan z Pulsano (+1139)- patrz obok

ŚWIĘCI NA 18 CZERWCA::

Foto: ŚWIĘCI NA 18 CZERWCA::
S. Stefania OSB wt, 18 czerwca 2019 08:42


- Święta Elżbieta z Schönau (ok. 1129-1165)- patrz obok
===
-Święty Guy z Baume-les-Messieurs (+940)

Był następcą św. Berna – opata w opactwie benedyktyńskim Baume-les-Messieurs. Tak jak Berno przywrócił opactwu pełną chwałę. Guy odziedziczył tę znakomitą instytucję i użył wszystkich swoich umiejętności do utrzymania silnej duchowości. Stała się ona uczestnikiem szerokiej reformy kluniackiej klasztorów. Zrezygnował z urzędu opata i został pustelnikiem.
===
-Święta Osmanna z Jouarre (+ok. 700)

Nazywana również Osanna. Wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Jouarre we Francji. Guy odziedziczył tę znakomitą instytucję i użył wszystkich swoich umiejętności do utrzymania silnej duchowości. Stała się ona uczestnikiem szerokiej reformy kluniackiej klasztorów. Zrezygnował z urzędu opata i został pustelnikiem.
===
-Błogosławiony Sebastian Newdigate (ok. 1490-1535)

Urodził się ok. 1490 roku w Harefield w Middlesex, w Anglii. Został kartuzem i położył podwaliny pod dom zakonny w Londynie. Gdy nie chciał przyjąć przysięgi supremacyjnej (uznającej zwierzchnictwo króla ponad papieska), został 18 czerwca 1535 roku w Tyburnie/Londynie powieszony i poćwiartowany. Został beatyfikowany w 1886 roku.

ŚWIĘCI NA 17 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 17 CZERWCA:
S. Stefania OSB pon, 17 czerwca 2019 08:49


- Święty Adeodatus II, papież (+676)- patrz obok
===
Święty Adulf z Utrechtu (+VII w. )

Pochodził ze szlacheckiej rodziny w Saksonii, Irlandzkiego pochodzenia. Był bratem św. Botulfa. Wyruszył na misję do Niemiec (a także według pewnych źródeł do Gaul, we Francji). Został wybrany biskupem w Utrechcie albo Maastricht.
===
Święty Botulf z Ikanhoe (+680)- patrz obok
===
Święta Eufemia z Altomünster (+1180)- patrz obok
===
Błogosławiony Józef Maria Cassant (1878-1903)- patrz obok
===
Święty Rajneriusz Scacceri (+1160)- patrz obok
===
Święty Rambold z Ratyzbony (+1001)- patrz obok
===
Święta Teresa z Portugalii (+1250)- patrz obok

ŚWIĘCI NA 16 CZERWCA:

Foto: ŚWIĘCI NA 16 CZERWCA:
S. Stefania OSB nie, 16 czerwca 2019 10:18


- Święty Benon z Miśni (ok. 1010-1106)- patrz obok
===
Święty Barnaba

Z pochodzenia był Włochem. Do pustelni, lokalizowanej na ogół pod Międzyrzeczem, przybył wprost z otoczenia cesarza Ottona III (1001), wraz z Benedyktem i Janem, od których musiał być znacznie młodszy. Wysłany jesienią 1003 r. do Rzymu, zapewne w związku z planowaną akcją misyjną, nie stał się uczestnikiem męczeństwa, którego dostąpili Benedykt i jego czterej. Kiedy wrócił, towarzysze już nie żyli. Wkrótce wysłano go znów do Rzymu, tym razem w towarzystwie biskupa poznańskiego Ungera. Gdy złożył Janowi XVIII sprawozdanie o męczeństwie, papież -bez wahania kazał ich zaliczyć w poczet świętych męczenników-. W drodze powrotnej został w Magdeburgu uwięziony przez Niemców, ale zdołał im ujść i powrócił do eremu, wokół którego rozwinęło się zwolna benedyktyńskie opactwo. Był jego pierwszym przełożonym do r. 1008, a może nawet 1014. W każdym razie musiał umrzeć lub zrzekł się tej godności przed r. 1015, bo wówczas opatem był już doradca Chrobrego, Włoch Tuni (Antoni). W Polsce Barnaba eremita czci chyba nigdy nie doznawał. Nie wpisywali go do swych kompilacji autorzy narodowych zbiorów hagiograficznych. Dlatego pomija go też najnowsza Hagiografia polska, która w dodatku zestawia wspomniane kompilacje. Wciągnęli go natomiast na listę świętych swego zakonu pisarze-kameduli, którzy czczą go 16 czerwca.
===
Święta Lutgarda z Tongern (Tongres) (1182-1246)- patrz obok
===
Błogosławiony William Greenwood (+1537)

Był bratem laikiem kartuzem w Londynie w Charterhouse. Został aresztowany bo przeciwstawiał się polityce króla Henryka VIII. Został zamorzony głodem w więzieniu Newgate razem z sześcioma towarzyszami.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę