poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Uchwała Nr 1/2014 ZG ZNP z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!" Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".

§ 2

Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Dodał: JS

 

Zarząd Oddziału
śr, 19 marca 2014 15:23
Data ostatniej edycji: śr, 19 marca 2014 15:59:28

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0