poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Połączone Komisje przyjęły zmiany zgodne z postulatami ZNP

Sejm, 2.12.2013 2 grudnia br. połączone komisje Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Projekt ten zawierał zmiany dotyczące m.in.:

- przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy związkom międzygminnym i związkom powiatów

- zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy

- zatrudniania w przedszkolach do realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych osób bez kwalifikacji.

W efekcie akcji protestacyjnej ZNP, w tym ponad 20-tysięcznej manifestacji pracowników oświaty zorganizowanej 23 listopada w Warszawie, posłowie pracujący w Podkomisji, przy pozytywnej opinii rządu, na posiedzeniu 27 listopada br. wyłączyli z prac Podkomisji artykuły dotyczące przekazywania placówek, a także zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

Natomiast na posiedzeniu 2 grudnia br. połączone Komisje, realizując wniosek ZNP, przyjęły autopoprawkę rządu doprecyzowującą artykuł dotyczący zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji. Zgodnie z tą poprawką „W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.”.

Przyjęte rozwiązania oznaczają, że z nowelizacji zostały wyłączone przepisy budząc największe kontrowersje w środowisku oświaty.

Nie jest to jednak koniec naszej batalii o korzystne dla szkoły publicznej rozwiązania – drugie i trzecie czytanie projektu ustawy jeszcze w tym tygodniu w Sejmie.  

Natomiast prace nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela na razie są zawieszone.

Źródło: ZG ZNP

Dodał: JS

 

Zarząd Oddziału
śr, 04 grudnia 2013 17:11
Data ostatniej edycji: śr, 04 grudnia 2013 17:21:50

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0