niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Komunikat specjalny!!!

Komunikat specjalny z posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty

27 listopada br. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęła postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wycofania z projektu ustawy zapisów dotyczących przekazywania szkół i placówek do prowadzenia związkom międzygminnym lub związkom powiatów, zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy (osoby wspierające nauczycieli), a także przyjęła wniosek ZNP o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zatrudniania w przedszkolach nauczycieli bez kwalifikacji (zgodnie z decyzją Podkomisji Minister Edukacji Narodowej do 2 grudnia br. ma przedstawić nowe brzmienie artykułu).

Źródło: ZG ZNP

Dodał: JS

 

 

 

Zarząd Oddziału
śr, 27 listopada 2013 18:47
Data ostatniej edycji: śr, 27 listopada 2013 18:54:48

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0