wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Uchwała Nr 16/2013 ZG ZNP z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!" oraz upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:

§ 1

W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, zobowiązać wszystkie ogniwa związkowe do kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!".

§ 2

W przypadku niespełnienia warunku wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:

  • przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub związkom powiatów,

  • zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami,

  • zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy (osoby wspierające nauczycieli),

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego upoważnia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem.

§ 3

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do monitorowania prac nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Dodał: JS

 

Zarząd Oddziału
wt, 26 listopada 2013 20:07
Data ostatniej edycji: wt, 26 listopada 2013 20:19:40

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0