sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie działań ogniw ZNP dotyczących projektu zmian w ustawie o systemie oświaty

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

ZG ZNP zobowiązuje ogniwa ZNP do zorganizowania w terminie do 30 września 2013 r. zebrań otwartych z przedstawicielami placówek oświatowych, a w szczególności tych, których dotyczy nowelizacja. Głównym celem zebrań powinno być zapoznanie z projektem zmian, jego konsekwencjami, a także przyjęcie działań wspierających ZG ZNP w celu usunięcia z projektu nowelizacji ustawy rozwiązań niebezpiecznych dla systemu oświaty i dla pracowników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: ZG ZNP

Dodał: JS

Zarząd Oddziału
cz, 19 września 2013 17:13
Data ostatniej edycji: cz, 19 września 2013 17:42:40

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0