Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

RYBY I KRĄGŁOUSTE

Lista gatunków ryb i krągłoustych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007

W poniższym zestawieniu włączono gatunki, których występowanie na tym terenie jest prawdopodobne bo odnotowano ich występowanie w ostatnich latach w pobliżu granic Parku oraz gatunki, które na tym terenie lub w jego pobliżu były introdukowane, a których efekty introdukcji są dotąd bardzo wątpliwe. Gatunki te w zestawieniu nie są numerowane.

Lp.

Gatunek Chronione Czerwona Księga NATURA 2000
1 Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
minóg ukraiński
+ + +
2 Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758
pstrąg potokowy
     
  Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
lipień
     
3 Esox lucius Linnaeus, 1758
szczupak
     
4 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
płoć
     
5 Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
jelec
     
6 Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
kleń
     
7 Leuciscus idus (Linnaeus 1758)
jaź
     
  Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
strzebla potokowa
+    
8 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
wzdręga
     
9 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
amur
     
10 Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
boleń
    +
11 Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
słonecznica
     
12 Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
lin
     
13 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
świnka
     
14 Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
kiełb krótkowąsy
     
  Gobio albipinnatus Lukasch, 1933
kiełb białopłetwy
+ NT +
15 Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
brzana
     
16 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
ukleja
     
  Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
piekielnica
+ VU  
17 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
krąp
     
18 Abramis brama (Linnaeus, 1758)
leszcz
     
19 Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
różanka
+   +
20 Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
karaś
     
21 Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)
karaś srebrzysty
     
22 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
karp
     
23 Pseudorasbora parva (Schlegel,1842)
czebaczek amurski
     
24 Noemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758)
śliz
+    
25 Cobitis taenia Linnaeus, 1758
koza
+   +
26 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
piskorz
+ NT +
27 Silurus glanis Linnaeus, 1758
sum
     
28 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
węgorz
     
29 Lota lota (Linnaeus, 1758)
miętus
     
30 Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)
cierniczek
     
31 Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
ciernik
     
32 Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)
sandacz
     
33 Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
okoń
     
34 Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
jazgarz
     

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę