Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

PTAKI

Lista gatunków ptaków stwierdzonych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Lęgowy – gatunek, przynajmniej jednokrotnie lęgowy, Przelot. – gatunek regularnie przelotny, Zalatuj. – gatunek sporadycznie zalatujący, Dyrekt. Ptasia – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, PCKZ – gatunek wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001). (źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)

Czajka - herbowy ptak Parku
Czajka - herbowy ptak Parku

Lp

Gatunek Lęgowy Przelot. Zalatuj. Dyrekt. Ptasia PCKZ
1.

Nur rdzawoszyi

Gavia stellata
    + +  
2.

Perkozek     Tachybaptus ruficollis

+        
3. Perkoz dwuczuby        Podiceps cristatus +        
4. Perkoz rdzawoszyi      Podiceps grisegena +        
5. Zausznik                      Podiceps nigricollis +        
6. Kormoran           Phalacrocorax carbo   +      
7. Bąk                              Botaurus stellaris +     + +
8. Bączek                      Ixobrychus minutus +     + +
9.

Ślepowron 

Nycticorax nycticorax
+     + +
10. Czapla modronosa        Ardeola ralloides     + +  
11. Czapla biała                   Egretta alba     + +  
12.

Czapla siwa 

Ardea cinerea
  +      
13. Bocian czarny               Ciconia nigra +      +  
14.

Bocian biały         Ciconia ciconia

+     +  
15.

Łabędź niemy

Cygnus olor
+        
16. Łabędź krzykliwy          Cygnus cygnus   +   +  
17. Łabędź czarnodzioby     Cygnus columbianus     +

 
18.

Gęś zbożowa 

Anser fabalis
  +      
19. Gęś białoczelna       Anser albifrons   +      
20. Gęgawa                             Anser anser +        
21. Świstun                              Anas penelope +       +
22. Krakwa                              Anas strepera +        
23.

Cyraneczka 

Anas crecca
+        
24. Krzyżówka                         Anas platyrhynchos +        
25. Rożeniec                            Anas acuta +       +
26. Cyranka                    Anas querquedula +        
27. Płaskonos                           Anas clypeata +        
28. Głowienka                      Aythya ferina +        
29. Podgorzałka                    Aythya nyroca     + + +
30. Czernica                          Aythya fuligula +        
31. Gągoł                        Bucephala clangula   +      
32.

Bielaczek 

Mergus albellus
    + +  
33. Nurogęś                         Mergus merganser   +      
34. Trzmielojad                     Pernis apivorus +     +  
35. Kania czarna                   Milvus migrans     + + +
36. Bielik                        Haliaeetus albicilla +     + +
37. Błotniak stawowy           Circus aeruginosus +     +  
38.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus
    + + +
39. Błotniak łąkowy              Circus pygargus +     +  
40. Jastrząb                        Accipiter gentilis +        
41. Krogulec                      Accipiter nisus +        
42. Myszołów                         Buteo buteo +        
43. Myszołów włochaty Buteo lagopus   +      
44.

Orlik krzykliwy 

Aquila pomarina
+     + +
45. Orlik grubodzioby           Aquila clanga     + + +
46. Rybołów                       Pandion haliaetus   +   + +
47. Pustułka                            Falco tinnunculus +        
48. Kobczyk                           Falco vespertinus   +   + +
49. Kobuz                               Falco subbuteo +        
50. Kuropatwa                       Perdix perdix +        
51. Przepiórka                    Coturnix coturnix +        
52. Bażant                       Phasianus colchicus +        
53. Wodnik                            Rallus aquaticus +        
54. Kropiatka                      Porzana porzana +     +  
55. Zielonka                       Porzana parva +     + +
56. Derkacz                              Crex crex +     +  
57. Kokoszka                    Gallinula chloropus +        
58.

Łyska 

Fulica atra
+        
59. Żuraw                                 Grus grus +     +  
60. Ostrygojad             Haematopus ostralegus     +   +
61. Sieweczka rzeczna  Charadrius dubius +        
62. Sieweczka obrożna   Charadrius hiaticula +       +
63. Czajka                          Vanellus vanellus +        
64. Batalion                 Philomachus pugnax +     + +
65. Kszyk                         Gallinago gallinago +        
66. Dubelt                        Gallinago media +     + +
67.

Słonka 

Scolopax rusticola
+        
68. Rycyk                             Limosa limosa +        
69. Kulik wielki               Numenius arquata +       +
70. Brodziec śniady              Tringa erythropus   +      
71. Krwawodziób                  Tringa totanus +        
72. Kwokacz                         Tringa nebularia   +      
73. Samotnik                         Tringa ochropus +        
74. Łęczak                             Tringa glareola   +   + +
75.

Brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos
  +      
76.

Mewa mała 

Larus minutus
    + + +
77. Śmieszka                          Larus ridibundus +        
78.

Mewa pospolita 

Larus canus
  +      
79.

Mewa żółtonoga

Larus fuscus
    +    
80.

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo
+     +  
81. Rybitwa białoczelna        Sterna albifrons +     + +
82. Rybitwa białowąsa    Chlidonias hybridus +     + +
83. Rybitwa czarna          Chlidonias niger +     +  
84. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus +       +
85. Pustynnik                  Syrrhaptes paradoxus     +    
86. Grzywacz                    Columba palumbus +        
87. Sierpówka               Streptopelia decaocto +        
88. Turkawka               Streptopelia turtur +        
89. Kukułka                        Cuculus canorus +        
90. Płomykówka                       Tyto alba +        
91. Puchacz                             Bubo bubo +     + +
92. Puszczyk                            Strix aluco +        
93. Uszatka                               Asio otus +        
94.

Uszatka błotna 

Asio flammeus
+     + +
95. Jerzyk                                Apus apus +        
96. Zimorodek                      Alcedo atthis +     +  
97. Dudek                              Upupa epops +        
98.

Krętogłów

Jynx torquilla
+        
99. Dzięcioł zielony           Picus viridis +        
100. Dzięcioł czarny        Dryocopus martius +     +  
101. Dzięcioł duży       Dendrocopos major +        
102. Dzięcioł średni     Dendrocopos medius +        
103. Dzięciołek            Dendrocopos minor +        
104. Lerka                              Lullula arborea +     +  
105. Skowronek                     Alauda arvensis +        
106. Brzegówka                     Riparia riparia +        
107.

Dymówka

Hirundo rustica
+        
108. Oknówka                     Delichon urbica +        
109. Świergotek polny            Anthus campestris     + +  
110. Świergotek drzewny       Anthus trivialis +        
111. Świergotek łąkowy         Anthus pratensis +        
112. Pliszka żółta               Motacilla flava +        
113. Pliszka siwa                Motacilla alba +        
114. Jemiołuszka             Bombycilla garrulus   +      
115. Strzyżyk                  Troglodytes troglodytes +        
116. Pokrzywnica                Prunella modularis +        
117. Rudzik                        Erithacus rubecula +        
118. Słowik szary                 Luscinia luscinia +        
119. Podróżniczek                Luscinia svecica +     + +
120. Kopciuszek            Phoenicurus ochruros +        
121.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus
+        
122. Pokląskwa                    Saxicola rubetra +        
123. Białorzytka                 Oenanthe oenanthe +        
124. Kos                                 Turdus merula +        
125. Kwiczoł                          Turdus pilaris +        
126. Śpiewak                          Turdus philomelos +        
127. Droździk                         Turdus iliacus +        
128. Paszkot                           Turdus viscivorus   +      
129.

Świerszczak 

Locustella naevia
+        
130. Strumieniówka          Locustella fluviatilis +        
131. Brzęczka                    Locustella luscinioides +        
132. Wodniczka           Acrocephalus paludicola +     + +
133. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus +        
134. Łozówka              Acrocephalus palustris +        
135. Trzcinniczek        Acrocephalus scirpaceus +        
136. Trzciniak              Acrocephalus arundinaceus +        
137. Zaganiacz                   Hippolais icterina +        
138. Jarzębatka                          Sylvia nisoria   +   +  
139. Piegża                               Sylvia curruca +        
140. Cierniówka                       Sylvia communis +        
141. Gajówka                           Sylvia borin +        
142.

Kapturka

Sylvia atricapilla
+        
143. Świstunka leśna    Phylloscopus sibilitrix +        
144. Pierwiosnek          Phylloscopus collybita +        
145. Piecuszek              Phylloscopus trochilus +        
146. Mysikrólik                    Regulus regulus +        
147. Zniczek                         Regulus ignicapillus     +    
148. Muchołówka szara   Muscicapa striata +        
149. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca +        
150. Raniuszek                 Aegithalos caudatus +        
151.

Sikora uboga 

Parus palustris
+        
152. Czarnogłówka                  Parus montanus +        
153. Czubatka                          Parus cristatus +        
154. Sosnówka                         Parus ater +        
155. Modraszka                        Parus caeruleus +        
156. Bogatka                            Parus major +        
157. Kowalik                              Sitta europaea +        
158. Pełzacz leśny                 Certhia familiaris +        
159. Remiz                               Remiz pendulinus +        
160. Wilga                             Oriolus oriolus +        
161. Gąsiorek                          Lanius collurio +     +  
162. Srokosz                           Lanius excubitor +        
163. Sójka                           Garrulus glandarius +        
164. Sroka                                  Pica pica +        
165. Orzechówka               Nucifraga caryocatactes   +      
166. Kawka                            Corvus monedula +        
167. Gawron                           Corvus frugilegus +        
168. Wrona                             Corvus cornix +        
169. Kruk                               Corvus corax +        
170. Szpak                             Sturnus vulgaris +        
171. Wróbel                            Passer domesticus +        
172. Mazurek                          Passer montanus +        
173. Zięba                            Fringilla coelebs +        
174. Jer                                Fringilla montifringilla   +      
175. Kulczyk                          Serinus serinus +        
176. Dzwoniec                   Carduelis chloris +        
177. Szczygieł                    Carduelis carduelis +        
178. Czyż                           Carduelis spinus +        
179. Makolągwa                Carduelis cannabina +        
180. Czeczotka                   Carduelis flammea     +   +
181. Dziwonia                Carpodacus erythrinus +        
182. Gil                                Pyrrhula pyrrhula +        
183. Grubodziób       Coccothraustes coccothraustes +        
184. Śnieguła              Plectrophenax nivalis     +    
185. Trznadel                       Emberiza citrinella +        
186. Cierlik                         Emberiza cirlus     +    
187. Ortolan                        Emberiza hortulana +     +  
188. Potrzos                        Emberiza schoeniclus +        
189. Potrzeszcz                   Emberiza calandra     +    

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę