piątek, 23 marca 2018 napisz DONOS@

PTAKI

Foto: PTAKI
ŁPKDN pt, 30 listopada 2007 09:17

Lista gatunków ptaków stwierdzonych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Lęgowy – gatunek, przynajmniej jednokrotnie lęgowy, Przelot. – gatunek regularnie przelotny, Zalatuj. – gatunek sporadycznie zalatujący, Dyrekt. Ptasia – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, PCKZ – gatunek wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001). (źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)

SSAKI

Foto: SSAKI
ŁPKDN pt, 30 listopada 2007 08:32

Lista gatunków ssaków Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. (źródło: "Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" 2007)

PŁAZY

Foto: PŁAZY
ŁPKDN pt, 07 grudnia 2007 08:43

Lista gatunków płazów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. (źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)

GADY

Foto: GADY
ŁPKDN pon, 10 grudnia 2007 12:11

Lista gatunków gadów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”2007

ROŚLINY NACZYNIOWE

Foto: ROŚLINY NACZYNIOWE
ŁPKDN pon, 10 grudnia 2007 13:04

Lista gatunków roślin naczyniowych, których występowanie odnotowano na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: pogrubionym drukiem zaznaczono gatunki objęte ochroną prawną. Wymienione gatunki z rodzaju Taraxacum nie zostały ponumerowane i wykazane w ogólnej liczbie gatunków. Źródło: „Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007

BEZKRĘGOWCE

Foto: BEZKRĘGOWCE
ŁPKDN pon, 10 grudnia 2007 12:51

Wybrane gatunki bezkręgowców mające większy wpływ na ocenę walorów przyrodniczych Parku. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Nazwy polskie bezkręgowców wpisano tylko dla tych gatunków, dla których są one w dość powszechnym użyciu.

RYBY I KRĄGŁOUSTE

ŁPKDN pon, 10 grudnia 2007 12:41

Lista gatunków ryb i krągłoustych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0