Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

OPRACOWANIA BADAWCZE NA TERENIE ŁPKDN

POWIETRZE:
1. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze i w strefie ochronnej Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Rajmund Raszkiewicz, Łomża, listopad – grudzień 1999r.
2. Opracowanie systemu monitoringu środowiska z wykorzystaniem porostów w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Wiesław Fałtynowicz. Wrocław 2002r.
3. Ocena zanieczyszczenia powietrza na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi             z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników. Tomasz Kulik. Olsztyn 2002r.

SSAKI:
1. Monitoring herpetologiczny na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Mirosław Grużewski, Łomża 1997r.
2. Inwentaryzacja bobra europejskiego (Castor fiber L.)na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego strefy ochronnej. Jerzy Małyszko. Białystok 1999r.
3. Inwentaryzacja drobnych ssaków na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Jan Raczyński. Białystok 2000r.
4. Inwentaryzacja ssaków łownych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wraz z otuliną. Olgierd Jabłoński. Drozdowo 2001r.
5. Monitoring bobra europejskiego (Castor fiber L.)na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego strefy ochronnej. mgr inż. Jarosław Matysiewicz. Łomża 2001r.

PTAKI:
1. Inwentaryzacja stanowisk gatunków objętych ochroną miejsc rozrodu i regularnego przebywania            w nadleśnictwie Łomża. Andrzej Górski, Łomża 1996r.
2. Monitoring awifauny lęgowej na terenach otwartych doliny Narwi w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Andrzej Górski. Łomża 1996r.
3. Monitoring awifauny lęgowej na terenach leśnych i  otwartych poza doliną Narwi w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Andrzej Górski. Łomża 1997r.
4.  Wyniki inwentaryzacji miejsc legowych i potencjalnych miejsc występowania Sowy uszatej Asco otus (L.), Płomykówki Tyto alba (Scop.) i Pójdźki Athene noctua (Scop.) w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi i jego otulinie. Sławomir Kłusewicz. Białystok, Maj 2003r.
5. Monitoring awifauny legowej oraz skład i struktura zgrupowań ptaków w okresie przelotów wiosennych na terenie doliny Narwi w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi i w jego otulinie. Andrzej Górski, Łomża 2004r.
6. Inwentaryzacja awifauny lęgowej w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Andrzej Górski. Łomża 2006r.

PŁAZY I GADY:
1. Monitoring żółwia błotnego, Emys orbicularis (L.) na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. I. Grynczel, W. Chętnicki, P. Siwak, P. Tałałaj. Białystok 2001r.
2. Potencjalne miejsce występowania i rozrodu żółwia błotnego, Emys orbicularis na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. dr W. Chętnicki, mgr I. Grynczel, , P. Siwak, mgr P. Tałałaj. Białystok 2001r.
3. Monitoring populacji żółwia błotnego na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Mirosław Grużewski. Łomża 1996r.

OWADY:
1. Wstępna inwentaryzacja entomofauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Stanisław Czachorowski, Olsztyn – Drozdowo 2003.


RYBY:
1. Ichtiocenozy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi: stan i zagrożenia. W. Wiśniewolski, mgr inż. J. Szlakowski, doc. dr hab. W. Białokoz, dr inż. Ł. Chybowski, dr inż. I. Borzęcka. Żabieniec – Giżycko, listopad 1999r.


PRACE MAGISTERSKIE:
1. Ocena zasobów i walorów krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Agnieszka Daniszewska. Uniwersytet Warszawski, wydz. Geografii i Studiów Regionalnych.
2. Inwentaryzacja bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Halina Makowska, SGGW Warszawa 2001r.
3. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych doliny Narwi na odcinku Piątnica Włościańska  - Niewodowo. Monika Kamieniec. SGGW, Warszawa 2004r.
4. Ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) doliny Narwi w okolicach Łomży i Wizny. Katarzyna Piotrowska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.

INNE:
1. Opis przyrodniczy województwa łomżyńskiego ze wskazaniem obszarów wymagających ochrony prawnej. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 1984r.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wizna. T. Grużewska, G. Górska, K. Zielińska, A. Górski,           M. Grużewski; Łomża 1991r.
3. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Łomża. T. Grużewska, G. Górska, K. Zielińska, A. Górski,              M. Grużewski, S. Chyl; Łomża 1991r.
4. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Piątnica. T. Grużewska, G. Górska, K. Zielińska, A. Górski,             M. Grużewski, S. Chyl; Łomża 1991r.
5. Projekt Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. dr Andrzej Musiał, dr Krzysztof Olszewski, Łomża – Warszawa 1992r.
6. Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody „ Kalinowo” Gmina Piątnica. Województwo Łomża. Na okres 01.01.1997r. – 31.12.2016r., Białystok 1996r.
7. Monitoring botaniczny na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk murawowych i ziołoroślowych. Teresa Grużewska. Łomża 1996r.
8. Monitoring botaniczny na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk murawowych i ziołoroślowych. Teresa Grużewska. Łomża 1997r.
9. Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody Wielki Dział. Gmina Łomża. Województwo Łomża. Na okres 1.01.1998r. – 31.12.2017r., Białystok 1997r.
10. Uproszczony plan urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa wsi  Pniewo, gmina Łomża, woj. łomżyńskie; wg stanu na 31.08.1998r. obowiązujący od 01.01.1999r. do 31.12.2008r.
11. Inwentaryzacja Lasów w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Stanisław Zakrzewski, Białystok 1999r.
12. Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Andrzej Czerwiński.
13. Uproszczony plan urządzania lasu wsi Drozdowo, gmina Piątnica na okres od 01.01.1994r – do 30.12 2003r.
14. Uproszczony plan urządzania lasu wsi Kalinowo, gmina Piątnica na okres od 01.01.1994r – do 30.12 2003r.
15. Uproszczony plan urządzania lasu wsi Piątnica Włościańska, gmina Piątnica na okres od 01.01.1994r – do 30.12 2003r.
16. Uproszczony plan urządzania lasu wsi Krzewo, gmina Piątnica na okres od 01.01.1994r – do 30.12 2003r.
17. Siedliska w ramach sieci Natura 2000 na terenie Łomżyńskiego parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Teresa Grużewska, Drozdowo 2005r.
18. Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. M. Grużewski, A. Górski; Drozdowo 2007
19. Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. A. Górski, M. Grużewski; Drozdowo 2007


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę