Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 23 czerwca 2024 napisz DONOS@

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału w Łomży
ul. Sadowa 2
tel/fax. (086) 216-51-94
e-mail: oddzial-lomza@znp.edu.pl

REGULAMIN KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA

§ 1 Kluby Młodego Nauczyciela mogą być tworzone przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe) oraz przy Zarządzie Głównym ZNP (Centralny Klub). Członkami klubu mogą zostać wszyscy nauczyciele, których staż pracy nie przekroczył 20 lat. Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela działa przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku. Oddziałowy KMN działa przy Zarządzie Okręgowego KMN.

§ 2
1.Decyzję o utworzeniu Klubu Młodego Nauczyciela podejmuje właściwy zarząd ZNP na wniosek młodych nauczycieli - członków ZNP.
2.Rozwiązanie KMN nastąpi na podstawie uchwały właściwego zarządu
3.Działalność Klubu finansowana jest przez właściwe zarządy ogniw, przy których te Kluby działają, w ramach zatwierdzonego preliminarza finansowego danego zarządu ZNP.
§ 3
Okręgowy i oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela działa według własnych planów pracy, z uwzględnieniem programu działania ZNP.
§ 4
Klub Młodego Nauczyciela realizuje swoją działalność poprzez:
1)włączanie się do działań podejmowanych przez odpowiednie zarządy ZNP na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla młodych nauczycieli
2)wyrażanie opinii, formułowanie wniosków i postulatów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu systematyczną poprawę sytuacji młodych nauczycieli
3)rozwijanie wśród nauczycieli świadomości edukacyjnej” i prawnej.

§ 5
Kadencja Zarządu Klubu Młodego Nauczyciela trwa tak długo, jak zarządu, przy którym działa.

§ 6
1.Na pierwszym posiedzeniu członkowie okręgowych i oddziałowych klubów wybierają przewodniczącego oraz zarząd klubu w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd ZNP.
2.W skład Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela wchodzą wybrani podczas tajnego głosowania przedstawiciele działający w oddziałowych KMN, zgłoszeni do zarządu oddziałów ZNP: zarządy okręgu.
3.Członkowie Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP, na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego oraz zarząd.
4.Liczbę członków zarządu Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP ustala Prezydium Zarządu Okręgowego ZNP.
5.Zarząd kieruje pracami KMN.
§ 7
1.Do zadań zarządu KMN należy realizacja planu pracy oraz organizowanie pracy Klubu.
2.Zarząd Klubu odpowiedzialny jest za złożenie sprawozdania ze swojej działalności.
3.Zarząd Klubu zbiera się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 4 razy w roku.
4.Klub reprezentuje wobec właściwego zarządu ZNP przewodniczący lub upoważniony przez niego członek zarządu.
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Okręgu Podlaskiego

Przewodniczący ZNP wchodzi automatycznie w skład Zarządu Oddziału KMN

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę