Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 02 marca 2024 napisz DONOS@

Komisja Stopni Instruktorskich

 

1. hm. Małgorzata Modzelewska-przewodnicząca KSI
2.
hm. Zygmunt Zdanowicz -zastępca przewodniczącej KSI
3. hm. Elżbieta Prószyńska
4. hm. Elżbieta Szleszyńska

Terminy Posiedzeń KSI w 2017 r. Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16.00

System Stopni Instruktorskich 2011

UWAGA: Przy zamykaniu prób instruktorskich proszę o przekazywanie dokumentacji przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem KSI.

 

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich ZHP Hufca Nadnarwiańskiego w Łomż

KSI funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 40 XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku w sprawie systemu stopni instruktorskich.

1. Komisja liczy 5-6 członków.
2. Członkami komisji są instruktorzy w stopniu harcmistrza i podharcmistrza.
3. HKSI pracuje zarówno w całym składzie , jak i w zespołach minimum 3 osobowych, pod kierunkiem przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Spotkanie Komisji odbywa się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16.00, lub w innym terminie w zależności od potrzeb. Zmiana tego terminu każdorazowo jest ogłaszana na tablicy w budynku KH w Łomży lub stronie internetowej hufca.
5. Na spotkaniach komisji:
a) rozpatruje się wnioski związane z realizacją prób instruktorskich zgodnie z trybem otwierania i zamykania prób na stopnie instruktorskie KSI Hufca ZHP w Łomży. (otwieranie i zamykanie prób, zmiany opiekuna i zmiany w programie prób).
b) potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP.
6. .Hufcowa HSI współpracuje z opiekunami prób i innymi zespołami instruktorskimi.
7. Komisja prowadzi rozmowę z instruktorem i jego opiekunem w dniu rozpatrywania wniosku o otwarcie i zamknięcie próby.
8. Decyzję o zamknięcie próby komisja podejmuje w rozmowie jawnej.

Tryb otwierania i zamykania prób na stopnie instruktorskie w KSI Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży.

1. Do próby w KSI może przystąpić instruktor (harcerz) posiadający przydział służbowy w hufcu.
2. Przystąpienie do próby wymaga zgody Komendanta Hufca ZHP, który potwierdza zaliczenie służby instruktorskiej kandydata i opiekuna próby.
3. Kandydat na 7 dni przed posiedzeniem komisji przedkłada na piśmie wniosek o otwarcie próby (załącznik Nr 1) oraz program próby (załącznik Nr 2 ) uzgodniony z przełożonym i opiekunem .
4. KSI po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciem programu próby, wnioskuje do komendanta o otwarcie próby.
5. Otwarcie i zamkniecie próby komendant ogłasza rozkazem.
6. W dniu posiedzenia KSI kandydat, wraz z opiekunem stawia się osobiście (dotyczy otwarcia i zamknięcia próby).
7. KSI może zmienić za zgodą zainteresowanego proponowane zadania, czas trwania próby i opiekuna.
8. Instruktor po zrealizowaniu próby, składa do KSI wniosek wraz z pisemnym raportem z przebiegu realizacji próby i jej dokumentacją na 7 dni przed posiedzeniem KSI (wniosek Nr 3 , Nr 4 ).
9. Próba może być zamknięta z wnioskiem pozytywnym lub negatywnym.
10. Ponowne otwarcie próby w przypadku zamknięcia z wnioskiem negatywnym, może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.
11. Instruktor (harcerz) podejmujący próbę zdobycia stopnia instruktorskiego powinien spełniać warunki otwarcia próby, następnie przygotować i zrealizować program próby zgodnie z wymogami stopnia oraz spełniać warunki zamknięcia próby zgodnie z działem IV „ Wymagania na stopnie” zawartym w „ Systemie stopni instruktorskich” wprowadzonych Uchwałą Nr 40 XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.


 
biuro hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
e-mail hufca:
lomza@zhp.pl


Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
NIP 542 021 16 63


Dane finansowe
Numer konta: Alior Bank 19 2490 0005 0000 4500 7571 1446
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę