wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca została wybrana przez Zjazd Hufca
na podstawie o §45 pkt. 5 Statutu ZHP
i jest władzą statutową hufca.

 

·         phm. Elżbieta Szleszyńska - przewodnicząca

·         pwd. Hanna Sylwia Wykowska

·         phm. Ewa Gutowska


Zakres uprawnień i czynności Komisji określa §49 statutu ZHP:
1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
2. Komisja rewizyjna hufca:
a) czuwa nad zgodnością działania komendanta i komendy hufca oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
b) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
c) przedstawia komendantowi i komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
d) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
e) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy hufca,
f) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.


 
biuro hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
tel. (86) 216 41 97
GG: 3079355
e-mail hufca

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
NIP 542 021 16 63

Wpisz się!
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0