czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Obwodnica Łomży najtrudniejsza (?)

Dziesięciu wykonawców złożyło oferty w przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej na drogę ekspresową S 61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. Drogowcy z GDDKiA zadanie podzielili na sześć części, przy czym dwie z nich dotyczą obwodnicy Łomży. Te zadania – choć cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem projektantów. Na oba zgłosiło się „tylko” po czterech wykonawców.

Tak ma przebiegać Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn
Tak ma przebiegać Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn

- Koncepcja Programowa to opracowanie projektowe zawierające wszystkie założenia niezbędne do przygotowania projektu budowlanego – wyjaśnia Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku. - Zawiera m.in.: przebieg drogi, liczbę węzłów, konstrukcję obiektów drogowych i inżynierskich, rozwiązania dróg obsługujących tereny sąsiednie, odwodnienie oraz wszystkie założenia umożliwiające wykonanie kosztorysu robót. Jest to ostatni etap dokumentacji zatwierdzany procedurą wewnętrzną GDDKiA, jednoznacznie opisujący jak ma wyglądać przyszła droga.  Na jej podstawie wykonawca inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” będzie miał zadanie przygotować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (zrid)

Fragment nowej drogi ekspresowej dla której ma być opracowana Koncepcja Programowa ma ponad 86 km długości. Ze względu na te długość zadanie podzielono na 6 odcinków. Niektórzy z chętnych projektantów złożyli oferty na wszystkie pododcinki, ale większość jedynie na wybrane fragmenty planowanej „eski”. Największym zainteresowaniem – wpłynęło 7 ofert - cieszył się odcinek planowanej „eski” od obwodnicy Łomży do obwodnicy Stawisk, a najmniejszym  dwa odcinki obwodnicy Łomży – po 4 oferty.

Zadanie nr 3 przetargu obejmuje ok. 7,2 km odcinek S61 od planowanego za Konarzycami węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do zlokalizowanego na skrzyżowaniu z drogą Łomża – Ostrołęka węzła „Łomża Zachód” (bez węzła) oraz 9,5 km odcinek jedno jezdniowego łącznika (DK 63, klasy GP) do szosy na Zambrów.

Zadanie 4 obejmuje węzeł „Łomża Zachód” i 13,35 km fragment „eski”, wraz z nowym mostem przez Narew do węzła „Kolno” znajdującego się za Kisielnicą na skrzyżowaniu z droga na Kolno, oraz jedno jezdniowy łącznik do drogi na Jeżewo długości 6,97 km (DK 64, klasy GP) będący „północą obwodnicą” Piątnicy.

- Na zadanie nr 3 oferty opiewały na kwoty od 1,04 mln zł do 1,94 mln. zł., a na zadanie nr 4 od 1,6 do 3,5 mln zł – podaje Rafała Malinowski.

Koncepcja Programowa dla wszystkich sześciu zadań S61 ma być zrealizowana w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresu na zatwierdzenie koncepcji w ramach wewnętrznych procedur GDDKiA – ZOPI, KOPI. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0