czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Kolejny odcinek Via Baltica wchodzi na listę do realizacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skierowało do konsultacji projekt uchwały rządu zmieniający m.in. załącznik nr 5 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Na liście pojawia się m.in. obwodnica Suwałk w ciągu trasy ekspresowej S61, oraz brakujący odcinek S8 pomiędzy Wyszkowem, a obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej. Zgodnie z dokumentem mierząca niespełna 14 km obwodnica Suwałk miałaby zostać wybudowana w latach 2015-2017, ekspresowa „ósemka” do Warszawy do 2018 roku.

Projekt nowego załącznika nr 5 „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.
Projekt nowego załącznika nr 5 „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

Załącznik nr 5 pierwotnie była to lista inwestycji dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 roku, a teraz zmienia się nazwa na „są uruchamiane od 2013 r.” O kilka pozycji wydłuża się także sam lista inwestycji. 
„Dodane odcinki stanowią tylko część zadań planowanych do realizacji w perspektywie  2014-2020. Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania UE zostaną ujęte w nowym kompleksowym programie drogowym, po przyjęciu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.  (z perspektywą do 2030 r.)” - napisano w uzasadnieniu zmian „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

Suwałki na Via Baltica w 2017
Na 13., ostatnim  miejscu listy wymieniana jest obwodnica Suwałk w ciągu drogi S61. Ma ona mieć 13,9 km długości i ma być zrealizowana w latach 2015-2017. Łączne koszty tej inwestycji szacowane są na niemal 590 mln zł, a już w 2015 roku ma zostać wydane 139 mln zł.
Obwodnica Suwałk byłaby czwartym budowanym fragmentem Via Baltica. Formalnie pierwszym odcinkiem tej trasy jest oddana już do użytku obwodnica Stawisk – choć na razie to droga jednojezdniowa. W tej chwili budowana jest obwodnica Augustowa w ramach której budowany jest odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości około 12,8 km (Raczki – Suwałki Południe). Ta inwestycja ma być gotowa jesienią 2014 roku. Trzeci odcinek S61 to obwodnica Szczuczyna – podobnie jak obwodnica Stawisk póki co ma być jednojezdniowa. Jej budowę zaczęto w 2012 roku, ale w połowie 2013 roku wykonawca porzucił plac budowy i GDDKiA prowadzi postępowanie na wyłonienie następcy. Szacuje się, że obwodnica powinna być ukończona w 2015 roku.      

Ekspresówka do Warszawy w 2018
Poza obwodnicą Suwałk na liście uzupełniono także trasę S-8 o brakujący odcinek pomiędzy Wyszkowem a obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej. W obecnym dokumencie zakładano budowę S8 do 2017 roku na odcinku od Jeżewa do granicy województwa mazowieckiego. Nowy dokument zakłada, że „ósemka” będzie drogą ekspresową do Warszawy do 2018 roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0