czwartek, 19 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Pozostałe wiadomości

BIP
Muzeum Północno-Mazowieckie sponsorowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony "Purzeczko"
Łomża, ul. Nowa 3A

Nunizmatyka

Wśród numizmatów zdecydowaną większość stanowią monety i banknoty polskie. Dla badań nad obiegiem pieniężnym bardzo ważne są gromadne znaleziska monet zwane skarbami. W łomżyńskim Muzeum jest ich 10, z czego 8 ukryto w XVII w. Zawierają one głównie srebrne monety polskie: szelągi, póltoraki, szóstaki oraz emisje obce - szwedzkie i pruskie. W skarbie z Przytuł znajdują się 4 dukaty, jedyne jak na razie monety złote w zbiorach. Muzeum gromadzi również medale upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz dokumentujące działalność medalierską artystów łomżyńskich. Pokaźny zbiór stanowią papiery wartościowe: obligacje, akcje, weksle. Perełką kolekcji jest 5% List Zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Łomży wystawiony w 1912 r..

Autor zdjęć: Bolesław Deptuła

 
Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

18-400 Łomża
ul. Dworna 22
tel./fax. (086) 2166487, 2162816

 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0