Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 02 marca 2024 napisz DONOS@

Pomóżcie ludziom obniżyć rachunki za ogrzewanie

- Kaloryfery nadal będą działać i grzać normalnie – mówi prezes Leszek Konopka ze Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży. Prezes chce obniżyć od 1. stycznia tzw. moc zamówioną w MPEC Łomża na większości ze swoich 101 budynków – w około 90 procent z nich – aż o około 25 procent, czyli o jedną czwartą. Dzięki temu, próbuje powstrzymać wyższe rachunki u spółdzielców. Podobne działania podjęło MPGKiM. Dyrektor Bernadeta Krynicka potwierdza, że w 6 budynkach MPGKiM, podłączonych do sieci c.o. w MPEC, to zmniejszenie w 2022 r. mocy zamówionej od 30 do 50% daje lokatorom wymierne korzyści. Moc zamówioną w MPEC zmniejsza także ŁSM z roku na rok. Spółdzielnia Jedność też wystąpiła z wnioskiem o obniżenie mocy dla 8 węzłów cieplnych.

- Zmniejszenie mocy zamówionej nie wpływa na zmiany w instalacji odbiorczej – wyjaśnia prezes Wojciech Michalak. - Wpływa raczej na podwyższenie cen za moc zamówioną, w której zawierają się koszty stałe przedsiębiorstwa, produkującego i dostarczającego ciepło... Jasne: chodzi o MPEC.

Na początku października 2023 r. prezesi, wiceprezesi oraz członkowie zarządów trzech spółdzielni mieszkaniowych: SM Perspektywa, ŁSM i SBM Jedność oraz dyrektor MPGKiM podpisali się pod opublikowanym komunikatem, że „opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody są ustalane w oparciu o koszty dostawy ciepła” na fakturach z MPEC. Była to ich solidarna reakcja na insynuacje Radosława Żegalskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który wcześniej napisał, że podnoszenie opłat za c.o. lub ciepłą wodę przez spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową czy zarządcę nieruchomości i powoływanie się „na wprowadzenie przez MPEC nowej taryfy – jest zwykłym oszustwem”. 

Prezes Radosław Żegalski zapewnił także, że: „Ośmioprocentowa podwyżka wynikająca z taryfy zostanie zrekompensowana przez upust w takiej samej wielkości i ostatecznie sumaryczna opłata za ciepło, czyli za energię cieplną oraz jej przesył nie ulegnie zmianie”. Jednak zupełnie inaczej uważa prezes SM Perspektywa inżynier Leszek Konopka, którego zdaniem faktury MPEC nie potwierdzają słów Żegalskiego: z porównania faktur jasno wynika, że mimo podobnego zużycia energii cieplnej w obu miesiącach: sierpień i wrzesień 2023 r. (wrześniowa z upustem 8%), kwota za wrzesień jest o 10, 5% wyższa niż za sierpień, mimo upustu. Fakty mówią same za siebie.

Drożej o połowę
Inżynier Konopka wyjaśnia, że nowa taryfa na ciepło obowiązuje od 1. września i jest zastosowana przez MPEC po zatwierdzeniu przez URE – Urząd Regulacji Energetyki. Na tabelę faktury składają się szczegółowo wyliczone i zmierzone urządzeniami pomiarowymi parametry. SM Perspektywa za sierpień 2023 ma zapłacić ponad 631 tysięcy zł, za wrzesień – ponad 697 tysięcy zł, za październik – 1 milion 205 tysięcy zł, gdy przy podobnym zużyciu energii cieplnej w październiku 2022 r. było to milion zł.

- Musimy zapłacić MPEC-owi o 20 procent więcej, pomimo upustu cenowego – irytuje się prezes „Perspektywy”.

Na wszystkich fakturach dwie pozycje wynoszą najwięcej: jedna nazywa się energia cieplna, druga to moc zamówiona. To, co mieszkańcy mogą faktycznie zaoszczędzić na: regulacji termostatów, zgodnie z potrzebami i warunkami pogodowymi, oraz poprawnym sposobie wietrzenia (krótko i intensywnie, a nie przez cały dzień uchylony lufcik), to energia cieplna, która na fakturze z sierpnia wynosiła ponad 261 tys. zł, a z września – ponad 227 tys. zł. Drugi składnik to tzw. moc zamówiona: moc stała, zapewniająca dostawę czynnika grzewczego do poszczególnych budynków. Można ją zmienić raz do roku. Prezes Konopka tłumaczy, że ta pozycja w taryfie MPEC wzrosła drastycznie o 48,65%, o połowę, dlatego w sierpniu „Perspektywa” płaciła za moc blisko 205 tys. zł – to jest za megawat ciepła około 8 867 zł, gdy we wrześniu prawie 278 tys. zł: za MW aż 13 tys. 180 zł (po upuście ok. 12 126 zł). Na opłaty przesyłowe stałe i zmienne MPEC klient nie ma żadnego wpływu, lecz na moc zamówioną – i owszem. Zmniejszenie zamówienia mocy o 1/4 zapewni – jak twierdzi prezes SM „P” - 20 stopni Celsiusa w mieszkaniu przy – 22 st. C na dworze. Kilka dni tęższych mrozów nie zburzy tej kalkulacji, chociaż szkoda, że listopad okazał się mroźny.

Oszczędzanie 
Szczegóły z MPGKiM przybliża kierownik Marek Borawski z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Na 102 budynki MPGKiM w 54 działają wspólnoty mieszkaniowe, a w sumie 71 budynków jest w sieci c.o. MPEC. Ogrzewanie piecowe ma 29 budynków, zaś 2 na kotły gazowe. W 2023 roku dwa budynki są w remontach i termomodernizacji, dlatego po sezonie grzewczym w 2024 r. zmienione / obniżone będą moce zamówione, które zazwyczaj w fazie projektowania różnią się od faktycznego zużycia ciepła w sezonie grzewczym. W 2022 r. 6 budynków miało skorygowane moce zamówione od 30% do 50%, a w 2019 r. - 8 budynków o 30%. W poprzednich latach obniżano sporadycznie.

Dyrektor Krynicka przypomina, że mieszkańcy mają duży wpływ na oszczędzanie ciepła: powinni w częściach wspólnych budynków zamykać drzwi i okna, a jeśli zechcą przewietrzyć na klatce oraz w mieszkaniu, należy to uczynić intensywnie, lecz krótko i najlepiej przy zakręconym termostacie.

Dyrektor Krynicka również martwi się skokiem cen z MPEC za ciepło do ogrzewania mieszkań i domów. W sierpniu 2023 r. było to blisko 183 tysiące zł; we wrześniu, kiedy weszła nowa taryfa – niemal 208 tysięcy zł, natomiast w październiku 2023 r. - aż 472 tysiące 803 zł 14 gr, podczas gdy przed rokiem za październik MPGKiM zapłaciło 379 tys. zł – prawie o 100 tys. zł mniej. Dyrektor Przedsiębiorstwa zauważa, że obecnie sezon grzewczy zaczął się 9. października, gdy przed rokiem zimno zrobiło się trzy tygodnie wcześniej, więc zaczęto dostarczać energię i moc od 20. września... 

Drogie ciepło
Ile wynoszą kwoty za faktury MPEC dla 186 budynków mieszkalnych ŁSM? - W przedstawionych miesiącach obserwujemy wzrost kosztów dostawy ciepła – informuje prezes Michalak. - W sierpniu 2023 r. było to prawie 977 tysięcy zł brutto; we wrześniu ponad 1 milion 80 tys. zł; w październiku blisko 1 milion 940 tys. zł. Natomiast przed rokiem w październiku 2022 r. faktura kosztów dostaw ciepła wyniosła 1 milion 619 tys. 178 zł 19 groszy brutto... Dla MPEC ponad 320 tysięcy zł więcej. 

Jak wygląda dostosowywanie mocy zamówionej do sytuacji w budynku? - Moc zamówiona jest obliczana w oparciu o zapotrzebowanie budynków na ciepło: na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody – wyjaśnia prezes ŁSM. Po wykonanej termomodernizacji moc zamówiona jest korygowana. W podanych latach obniżenie mocy zamówionej nie przekraczało 1% zamówienia w: 1 budynku w 2023 r., 3 budynkach w 2022 r., 8 budynkach w 2021 r. 

Każde docieplenie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Skutkuje to obniżeniem w ŁSM mocy zamówionej, co ma wpływ na obniżenie opłaty stałej, która średnio stanowi około 30% kosztów dostawy ciepła. Obniżenie mocy zamówionej i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło obniża koszty dostawy ciepła, a tym samym obniża opłaty mieszkańców za ciepło... W 1997 r. ŁSM zużyła ponad 374 tysiące gigadżuli. W 2022 roku, pomimo wybudowania od 2000 r. aż 11 nowych budynków i likwidacji indywidualnego elektrycznego podgrzewu wody (bojlery), Spółdzielnia zużyła o połowę ciepła mniej: około 180 tys. GJ. Moc zamówiona przy wprowadzaniu taryf w 2000 r. przekraczała 44 MW. Obecnie nie przekracza 30 MW. To efekt termomodernizacji i umiejętnego korzystania przez mieszkańców z ciepła. ŁSM dokonuje korekty mocy zamówionej corocznie dla budynków, gdzie docieplane są szczyty, ściany podłużne, stropodachy. Zaliczki na c.o. pozostają na zbliżonym poziomie do zaliczek z  zakończonego okresu rozliczeniowego, zaś opłaty za podgrzanie wody odzwierciedlają koszty podgrzania i są wyliczane oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Moc w Jedności
W zasobach Spółdzielni Jedność są 24 budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym na terenie miasta Łomży 21 z 18 węzłami cieplnymi. Kwoty faktur MPEC w sierpniu 2023 r. wyniosły ponad 72 tys. zł; we wrześniu – ponad 80 tys. zł; w październiku – ponad 144 tys. zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje ok. 17-procentowy wzrost kosztów ciepła (jeden budynek na fakturze z X 2022 nie jest uwzględniony, bo oddano go do użytku w trakcie sezonu grzewczego).

- Każde obniżenie mocy zamówionej wpływa na obniżenie rachunków Spółdzielców – odpisał Zarząd SBM, której prezes to Marek Raszczyk.

Dostosowują moc do sytuacji cieplnej domów, w związku z termomodernizacją, analizą zużycia ciepła, korektą mocy obliczeniowej nowych budynków. SBM w 2019 r. wystąpiła o zmniejszenie mocy zamówionej na 2 budynkach od stycznia 2020 r. - moc została zmniejszona o 9% na jednym i 42% na drugim, po roku użytkowania. W 2023 r. wystąpili z wnioskiem o obniżenie mocy dla 8 węzłów cieplnych. Moc zamówioną zmniejszają od 1. stycznia 2024 r. o 4%, 11%, 12%, 18%, 25%, 30%, 40%, a nawet 62% (ostatnia wartość dotyczy nowego budynku po rocznym okresie użytkowania). Zmniejszenie mocy zamówionej nie skutkuje zimniejszymi kaloryferami. W przypadku przekroczenia mocy MPEC może wezwać Jedność do podwyższenia mocy zamówionej. 

W związku z zakończeniem przez rząd Tarczy Antyinflacyjnej, od 1 styczna 2023 roku stawka podatku VAT na ciepło wzrosła z 5% do 23%. Na te 18% nawet MPEC nie ma wpływu. 

Mirosław R. Derewońko
tel. red.  696 145 146

 

240206081801.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę