środka, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Oferty na ostatni kawałek łomżyńskiej Via Baltica

Pięć ofert wpłynęło do GDDKiA w odpowiedzi na przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła „Śniadowo” w pobliżu miejscowości Tyszki-Nadbory do węzła „Łomża Południe”(bez węzła) w pobliżu Konarzyc. To ostatni już odcinek łomżyńskiej części Via Baltica, dla którego poszukiwany jest wykonawca. Za zaprojektowanie i zbudowanie ekspresówki o długości 17 kilometrów wykonawcy chcą od 380 do 430 milionów złotych.

"Łomżyńska" Via Baltica - droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna
"Łomżyńska" Via Baltica - droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna

Przed otwarciem ofert GDDKiA w Białymstoku poinformowała, że na realizację tego odcinka drogi przeznacza 491 mln 401 tys. 8 zł i 14 gr.
Wszystkie oferty są poniżej tej kwoty. Najtańszą przedstawiła firma POLAQUA, która prace wyceniła na 380 mln 339 tys. 782,86 zł. 
Pozostałe oferty złożyły: 
Budimex - 391 136 670,39 zł
Strabag - 405 794 934,63 zł
PORR - 413 615 502,73 zł
Rabau Polska - 433 401 359,84 zł
Wszystkie firmy zadeklarowały gotowość wykonania zadnia w ciągu 31 miesięcy od podpisania umowy z GDDKiA, czyli w najkrótszym dopuszczanym terminie. 

To już ostatni przetarg z sześciu jakie ogłosiła w tym roku GDDKiA na wykonawców łomżyńskiej części Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Za każdym razem ceny oferowane przez firmy były znacznie niższe od szacunków GDDKiA. Wszystkie firmy biorące udział w przetargach deklarują gotowość wykonania poszczególnych etapów prac w najkrótszym z możliwych terminów, co realnym czyni możliwość wybudowania całej drogi w latach 2019-2021. Oczekuje się, że pierwsze umowy na realizację Via Baltica z wybranymi w przetargach wykonawcami będą podpisywane jeszcze w tym roku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0