czwartek, 22 marca 2018 napisz DONOS@

Na końcu atrakcyjności

„Atrakcyjność inwestycyjna to korzyści, jakie oferuje dana lokalizacja inwestorowi” - podkreślają autorzy najnowszego opracowania Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014 r. Doroczny raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i tym razem nie przynosi pozytywnych informacji dla mieszkańców regionu. Zarówno województwo podlaskie jaki sam podregion łomżyński nie są atrakcyjne dla inwestorów.

Źródło: IBnGR Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014 r.
Źródło: IBnGR Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014 r.
Źródło: IBnGR Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014 r.
Źródło: IBnGR Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014 r.

Atrakcyjność inwestycyjna ma wielowymiarowy charakter. Aby go możliwie dokładnie odzwierciedlić, autorzy raportu przeanalizowali kilkadziesiąt zmiennych, będących podstawą dla oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych korzyści lokalizacji takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej nadano im różne wagi, po czym według nich ułożono kolejność. Niestety nasz region zamyka stawkę i to niemalże w każdym względem. Ostatecznie województwo podlaskie znalazło się na ostatnim 16 miejscu rankingu województw. Wyżej są lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Co ważne w 10-letniej historii rankingu tylko raz w 2009 roku podlaskie awansowało z 16 na 15 miejsce. Już w kolejnym roku spadło.

Na czele rankingu cały czas jest województwo śląskie. W tym roku na drugie miejsce z trzeciego wskoczyło Mazowsze wyprzedzając Dolny Śląsk. Inną istotną zmianą jest awans województwa świętokrzyskiego z czternastej na trzynastą pozycję, kosztem województwa warmińsko-mazurskiego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0