czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Atrakcyjni inaczej?

Województwo podlaskie zamyka listę atrakcyjności regionów Polski w dorocznym (prowadzonym od 9 lat) raporcie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera. Podregion łomżyński, wyodrębniony na mapach załączonych do rankingu, należy do dziesiątki najmniej atrakcyjnych dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie, czyli we wszystkich grupach dla których sporządzono analizy.

Ocena województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 2013
Ocena województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 2013
podregiony atrakcyjne dla działalności przemysłowej
podregiony atrakcyjne dla działalności przemysłowej
podregiony atrakcyjne dla działalności usługowej
podregiony atrakcyjne dla działalności usługowej
podregiony atrakcyjne dla działalności zaawansowanej technologicznie
podregiony atrakcyjne dla działalności zaawansowanej technologicznie

Atrakcyjność inwestycyjną autorzy raportu rozumieją w kategoriach korzyści, jakie oferuje dana lokalizacja inwestorowi. Korzyści te mają przede wszystkim wymiar finansowy – poprawiają rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia, przez co zapewniają wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Wśród województw liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwo dolnośląskie i mazowieckie. W klasie regionów o niskiej atrakcyjności znalazło się pięć województw – podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. 
Autorzy raportu podkreślają, że jest to przede wszystkim konsekwencją długofalowych procesów społeczno-gospodarczych. Niska intensywność urbanizacji i uprzemysłowienia (w okresie, w którym procesy te dokonały głębokich przekształceń w wielu regionach europejskich i niektórych polskich) nie pozwoliła na wykształcenie się odpowiedniej „masy krytycznej” (korzyści skali i aglomeracji) w zakresie najistotniejszych zasobów dla dużych inwestorów. Mimo postępów w rozbudowie i modernizacji infrastruktury o znaczeniu krajowym obszary te nadal cechują się niską dostępnością transportową na tle pozostałych regionów Polski.
- Niska atrakcyjność inwestycyjna pięciu województw nie oznacza, że nie mają one szans na przyciągnięcie dużych inwestorów – szanse te są, ale mniejsze niż w innych województwach - podkreślają autorzy raportu. - Można je zwiększyć, wzmacniając atrakcyjność inwestycyjną dla działalności bazujących na unikatowych zasobach i atutach tych regionów – siłą rzeczy nie ujętych w analizie porównawczej – i poszukując inwestorów niekoniecznie dużych, ale mogących efektywnie wykorzystać posiadane atuty.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0