niedziela, 25 marca 2018 napisz DONOS@

Wierzymy...

Mija kolejny rok. Dla nas – dla Stowarzyszenia – rok wyjątkowy. Rok Jubileuszu dziesięciolecia działalności, a jednocześnie rok wytężonej pracy i kolejny rok walki o nadzieję.
Nadzieja daje nam siłę i dlatego nie możemy jej utracić. Z nadzieją chcemy więc wkraczać w kolejny rok. Dziś, u progu Nowego 2004 roku, raz jeszcze chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy swą wrażliwością, swym słowem, czy gestem, umacniali naszą nadzieję i pomagali nam odważnie patrzeć przed siebie i widzieć lepsze jutro. Dziękujemy! Nasza działalność nie byłaby możliwa bez tej życzliwości.
Wierzymy, że postępy nauki i wysiłki lekarzy już niedługo doprowadzą do pełnego zwycięstwa nad rakiem.
Wierzymy, że nadchodzące dni będą lepsze niż te, które są za nami.
Wierzymy, że życzliwość wielu Serc, z jaką spotykałyśmy się przez minione dziesięć lat, będzie towarzyszyła nam nadal.
Wierzymy...

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0