wtorek, 25 czerwca 2019 napisz DONOS@

Będzie umorzenie akcji Grajewa

cz pt, 30 lipca 2004 17:42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pfleiderer Grajewo podjęło uchwałę w sprawie umorzenia łącznie 557.000 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.470.480 złotych nabytych od akcjonariuszy Spółki - Pfleiderer Holzerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer Prospan S.A. Uchwała Walnego wchodzi w życie z dniem nabycia przez Spółkę 557.000 akcji własnych od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz od Pfleiderer Prospan S.A. Po dokonanym umorzeniu akcji kapitał zakładowy Spółki będzie się dzielił na 6.203.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,64 zł każda.

Walne w Grajewie

cz pt, 30 lipca 2004 08:05

Dziś ma zapaść decyzja o zakupie przez Pfleiderer Grajewo ponad pół miliona akcji własnych spółki. Jest to główny punkt zwołanego właśnie na ten piątek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jednej z największych spółek w regionie. Dawny Zakład Płyt Wiórowych w Grajewie chce odkupić sowie akcje od głównego niemieckiego udziałowca Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH i mieszczącego się w Wieruszowej Pfleiderer Prospan. Na ten cel ma zastać przeznaczonych ponad sto milionów złotych. Zarząd Grajewa chce akcje odkupić i umorzyć, tak by obniżyć kapitał zakładowy spółki.

Szeptel w całym kraju jako Wirtualny Operator Sieci Ruchomej

cz pt, 30 lipca 2004 08:04

Zarząd PT SZEPTEL SA informuje iż otrzymał od URTiP zezwolenie na świadczenie usług telekomunikacyjnych jako Wirtualny Operator Sieci Ruchomej (MVNO) na terenie całego kraju. Rozpoczęcie świadczenia takich usług będzie możliwe po zawarciu umów z Operatorami Sieci Komórkowych, dotyczącymi wykorzystania ich infrastruktury.

Szeptel planuje kolejną emisję akcji dla wierzycieli

cz cz, 29 lipca 2004 08:13

Szeptel planuje, że we wrześniu wyemituje kolejne akcje, o wartości co najmniej 10 mln zł, w celu dalszego zmniejszenia zadłużenia - poinformował prezes spółki Mariusz Pilewski. Obecnie spółka ma oświadczenia od pięciu wierzycieli, którzy chcą skonwertować dług na akcje nowej emisji. Wyrazili wolę objęcia kolejnej emisji akcji, po cenie nie mniejszej niż 4,5 zł za akcję. Trwają też rozmowy z innymi wierzycielami tak aby wartość emisji wyniosła co najmniej 10 mln zł.

Szeptel w II kwartale zarobił 212 tys zł

cz śr, 28 lipca 2004 13:52

Operator telekomunikacyjny SZEPTEL S.A. konsekwentnie realizuje swoje plany związane z pozyskiwaniem nowych źródeł przychodów spółki. Od początku 2004 roku przychód stale notuje tendencję wzrostową z 5,5 mln PLN w I kwartale 2004 roku do 6,47 mln PLN w II kwartale 2004 roku. Oznacza to wzrost przychodów o 17,6 %. W stosunku do II kwartału 2003 roku, przychód zwiększył się o 39,1%, kiedy wyniósł 4,65 mln PLN.

Grajewo w górę

cz pon, 26 lipca 2004 16:56

11 złotych nawet tyle można było dziś zarobić na jednej akcji grajewskiego Pfleiderer'a. Akcje spółki osiągnęły rekordową wartość 227 złotych za sztukę. Takiego wyniku spółka nie notowała nigdy w historii. Pod koniec sesji cena nieco spadła i ostatecznie wyniosła 221 złotych, ale to i tak o 7 złotych więcej niż na otwarciu notowań.

Mlekovita chce kupić warszawskie oleje

cz pon, 26 lipca 2004 06:52

Wysokomazowiecka spółdzielnia mleczarska Mlekovita chce kupić warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. Jak podaje Gazeta Współczesna powołując się na prasę fachową plan Mlekovity jest poważny i sensowny. Mlekovita posiada od półtora roku supernowoczesną fabrykę tzw. tłuszczu bezwodnego do produkcji miksów i margaryn. Dysponując doskonale zorganizowaną siecią dystrybucji swoich wyrobów, stale zwiększa udział w tym rynku. Nabycie ZPT zapewniłoby jej stałe źródło zaopatrzenia w oleje roślinne, niezbędne do produkcji margaryny.

Zakupy MPWIKu

cz pt, 23 lipca 2004 17:12

Ponad 450 tysięcy złotych wyda Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na zakupy nowego sprzętu. Właśnie rozstrzygnięto przetargi na dostawy samochodu pogotowia technicznego i koparko–ładowarki. Pierwszy przetarg wygrała łomżyńska firma Auto Zawadzki. W ciągu dwóch tygodni ma dostarczyć do miejskiej spółki samochód warty 108 tysięcy 700 złotych.

Z Szepietowa do Warszawy

cz wt, 20 lipca 2004 22:51

Szeptel SA – niezależny operator telefoniczny przeprowadza się z Szepietowa do Warszawy. Zarząd Szeptela poinformował, że wpłynęło właśnie postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Białymstoku dotyczące zmiany siedziby Spółki. W miejsce dotychczasowej siedziby w Szepietowie, przy ul. Sienkiewicza 52 wpisano: ul. Żurawią 8 w Warszawie.

40 mln zł zabrakło dla gmin w woj. podlaskim

cz wt, 20 lipca 2004 22:33

108 wniosków podlaskich samorządów nie zostanie sfinansowanych w ramach programu SAPARD, gdyż zabrakło na ten cel 40 mln złotych. Poinformował PAP dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, Wojciech Szczepkowski. Samorządowcy rozmawiali we wtorek o trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, podczas 10. Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Gminy ogłosiły już wcześniej przetargi na swoje inwestycje, gdyż takie były wymogi SAPARD-u.

PHARE 2002 – wpłynęły pierwsze wnioski

cz pon, 19 lipca 2004 06:22

57 wniosków o dofinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 od podlaskich małych i średnich przedsiębiorców wpłynęło do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, będącej Regionalną Instytucją Finansującą. 12 lipca minął pierwszy termin składania wniosków o przyznanie środków z KFDI. Natomiast 30 lipca mija termin przyjmowania wniosków o dotacje z Funduszu Wsparcia na Doradztwo, a 6 sierpnia w ramach programu „Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw”.

Podatnicy już się interesują PITami za 2004 rok

mm pt, 16 lipca 2004 15:32

Mimo, że wakacje w pełni, a do kolejne kampanii składania PITów pozostało jeszcze ponad pięć miesięcy, w urzędach pojawia się coraz więcej podatników, którzy poszukują informacji nt. rozliczenia podatku dochodowego za trwający właśnie rok. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom stworzyliśmy krótki informator, który daje odpowiedź na najczęściej przez podatników zadawane pytania.

Łomża to Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom

Foto: Łomża to Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom
cz wt, 13 lipca 2004 07:06

Tak twierdzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która przy tym powołuje się na wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. W III edycji rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom Urząd Miejski w Łomży znalazł się bowiem na 6. miejscu w kategorii gmin średnich - do 100 tys. mieszkańców. To najlepszy wynik wśród miast w północno-wschodniej Polsce. Kolejne miasto z województwa podlaskiego Czarna Białostocka zajęło 20. miejsce.

Szeptel SA z telewizją iTV rozpoczął integrację interaktywnych usług dla abonentów sieci komórkowych

cz wt, 13 lipca 2004 06:24

Telewizja iTV należąca, obok takich firma jak Legion Polska i Media-Net Interactive, do Grupy Telekomunikacyjnej SZEPTEL, skupionej wokół notowanego na GPW operatora telekomunikacyjnego PT SZEPTEL S.A. uruchomiła kolejne zaawansowane rozwiązanie łączące technologię telewizyjną, internetową, przekazu teletekstowego z technologią SMS-ową, w czasie rzeczywistym.

Uwaga podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych!

mm pt, 09 lipca 2004 15:20

Przypominamy, że 25 lipca 2004 r. upływa termin do złożenia we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym tzw. “Informacji podsumowującej o dokonanych dostawach /nabyciach towarów” VAT-UE.

Już 2769 podlaskich przedsiębiorców handluje z Unią!

mm pt, 09 lipca 2004 12:01

W urzędach skarbowych województwa podlaskiego, na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego zarejestrowało się do tej pory 2769 przedsiębiorców. Najwięcej chętnych na Euronip miał Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Straty mleczarni z Zambrowa pokryją zambrowscy rolnicy

cz wt, 29 czerwca 2004 17:47

Walne zebranie członków Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie przyjęło uchwałę, w której zapisano, że 18 mln z niemal 21 milionów zł strat byłej już Spółdzielni Mleczarskiej z Zambrowa ma być pokrytych przez udziały rolników dostawców mleka do tej spółdzielni. Cały „holding” Mlekpol – sześć zakładów mleczarskich w północno-wschodniej Polsce - będzie partycypował tylko w poryciu około 2,8 mln zł strat przejętej pod koniec ubiegłego roku mleczarni.

Gierowski odwołany z Rady Nadzorczej PEPEES SA

cz pon, 28 czerwca 2004 21:29

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES SA obradujące w piątek (25.06.2004r) odwołało Józefa Huberta Gierowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki. Dodajmy, że Józef Gierowski jest głównym udziałowcem PEPEES SA. Sam ma ponad ćwierć miliona sztuk akcji PEPEES - to jest niemal 22% wszystkich akcji spółki. W Radzie Nadzorczej łomżyńskiego PEPEESu zasiadał od 2000 roku, a teraz sam złożył rezygnację.

Wierzyciele Szeptela chcą zamienić kolejne 1,85 mln zł na akcje

cz pon, 28 czerwca 2004 20:54

Grupa wierzycieli Szeptela, których wierzytelności są objęte postępowaniem układowym poinformowała spółkę o zamiarze konwersji (zamiany na akcje) przysługujących im wierzytelności po kursie nie niższym niż 4,5 zł na akcję. Jednocześnie wierzyciele ci zwolnili spółkę z obowiązku zapłaty rat układowych do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych procedur koniecznych do przeprowadzenia operacji konwersji.

Nowy prezes w PEPEES SA

cz nie, 27 czerwca 2004 23:14

Krzysztof Marek Piotrowski przestał być prezesem łomżyńskiego PEPEESu. Od piątku największą w mieście spółką kieruje Franciszek Droździel. Zmiany na najważniejszym fotelu prezesa przeprowadzono podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej PEPEES SA. Wraz z Markiem Piotrowskim z zarządu odszedł także Janusz Baczewski, a jego miejsce zajął Przemysław Jaskuła.

« · «« · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę