Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 30 września 2023 napisz DONOS@

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB nie, 09 stycznia 2022 10:10


Wezwanie: Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / umiłowanego Syna Bożego, / w którym Ojciec sobie upodobał.
=====
Dz 10, 37-38

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB so, 01 stycznia 2022 09:44


Wezwanie: Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który nam się objawił.
=====
Iz 52, 7-10

Jakże są pożądane kroki posłańca na szczytach górskich, który nam ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: "Twój Bóg zaczął królować". Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte wobec wszystkich narodów, i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
=====
MODLITWA

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

S. Stefania OSB śr, 08 grudnia 2021 09:50


Wezwanie: Ant. Sławmy Niepokalane Poczęcie Dziewicy Maryi / i uwielbiajmy Jej Syna, Chrystusa.
=====
Antyfona do Pieśni Maryi: Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą; / błogosławiona jesteś między niewiastami, / i błogosławiony owoc Twojego łona, / alleluja.
=====
Iz 43, 1

Tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; moim jesteś!
=====
MODLITWA

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

30 rocznica śmierci ś.p. ks. Bolesława Liszewskiego

S. Stefania OSB śr, 24 listopada 2021 08:46


W naszym przyklasztornym kościele 28 listopada o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji ś.p. ks. Bolesława Liszewskiego- naszego wieloletnego kapelana, profesora Seminarium Duchownego w Łomży, opiekuna łomzyńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
=====
Wspomnienie o śp. ks. Bolesławie Liszewskim: https://www.niedziela.pl/wydruk/1209/nd

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

S. Stefania OSB nie, 21 listopada 2021 09:59


Ant. Uwielbiajmy Jezusa Chrystusa, / Króla nad królami.
=====
1 Kor 15, 25-28

Trzeba, aby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u nóg swoich. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyzwolone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

S. Stefania OSB pon, 01 listopada 2021 10:01


Ant. Uwielbiajmy Króla królów, / który jest koroną wszystkich świętych.
=====
Ap 21, 10-11; 22, 3b-4

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą cześć Mu oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach.
=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ukazałeś nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-01.php3

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożej Siostry Magdalenie Mortęskiej

S. Stefania OSB nie, 19 września 2021 10:07

14 września 2021 r. trzy siostry z naszego opactwa wzięły udział w tych uroczystościach, które miały miejsce w Chełmnie.

więcej: https://www.facebook.com/benedyktynkilomza/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Zako%C5%84czenie+procesu+beatyfikacyjnego+na+etapie+diecezjalnym+S%C5%82ugi+Bo%C5%BCej+Siostry+Magdalenie+Mort%C4%99skiej

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

S. Stefania OSB cz, 26 sierpnia 2021 12:11

Ant. Uwielbiajmy Króla królów, / który swą Matkę Maryję uczynił naszą Królową.

=====
Ap 11, 19 - 12, 1

Otwarła się w niebie Świątynia Boga i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta w słońce obleczona i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

=====
MODLITWA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/viii_21/2608p/index.php3?l=i

oraz: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-26a.php3

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

S. Stefania OSB nie, 15 sierpnia 2021 10:10

Ant. Uwielbiajmy Króla królów, / którego Matka Dziewica została dziś wzięta do nieba.

=====
Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

=====
MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy, Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-15a.php3

UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA NASZEGO BENEDYKTA, OPATA

S. Stefania OSB nie, 11 lipca 2021 11:17

Ant. Uwielbiajmy Boga, / który do swojej chwały przyjął Ojca naszego Benedykta.

=====
Flp 2, 2-3

Bracia: dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

=====
MODLITWA

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, † spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie, * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-11a.php3

8 MAJA- UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

S. Stefania OSB so, 08 maja 2021 08:21

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana / w uroczystość świętego Stanisława, alleluja.

=====
Ga 1, 10-11

Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym ludziom starał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.

=====
MODLITWA

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

=====
więcej: https://brewiarz.pl/v_21/0805p/index.php3?l=i

i : https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08a.php3

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

S. Stefania OSB so, 03 kwietnia 2021 14:02

W oczekiwaniu na Święta Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się w przeżywaniu Tajemnic Paschalnych i życzymy, aby te Święta przyniosły radość ze zwycięstwa Chrystusa nad złem, śmiercią, ożywiły nadzieję i dały Jezusowy pokój.

Z darem serdecznej modlitwy

Matka Ksieni z całą Wspólnotą Sióstr.

25 MARCA- UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

S. Stefania OSB cz, 18 marca 2021 08:44


Ant. Dzisiaj Bóg zstąpił na ziemię, / uwielbiajmy Wcielone Słowo.
=====
Ga 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
=====
MODLITWA
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

11 LIPCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. OJCA NASZEGO BENEDYKTA, OPATA

S. Stefania OSB so, 11 lipca 2020 09:18


Ant. Uwielbiajmy Boga, / który do swojej chwały przyjął Ojca naszego Benedykta.

RESPONSORIUM DO PIEŚNI ZACHARIASZA
Ant. Święty wyznawco Pański, Benedykcie, * Twój duch raduje się w Bogu, Twoim Zbawcy, / prowadź do nieba tych, którzy nic droższego nie mają od Chrystusa.
=====
MODLITWA

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, † spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie, * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

więcej: https://brewiarz.pl/vii_20/1107w2/index.php3?l=i

21 MARCA- ŚWIĘTO PRZEJŚCIA DO NIEBA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO BENEDYKTA

S. Stefania OSB so, 21 marca 2020 08:21


Ant. Uwielbiajmy Boga / w dniu narodzin dla nieba / Ojca naszego, świętego Benedykta.
=
Ant. Benedykt wolał raczej trudzić się dla Boga / niż cieszyć się uznaniem tego świata.
=
MODLITWA
=
Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go wybitnym nauczycielem ewangelicznej doskonałości † spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, * zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=
Z nauk świętego Elreda, opata -patrz: https://brewiarz.pl/iii_20/2103w/godzczyt_osb.php3#czyt2
=
więcej: https://brewiarz.pl/iii_20/2103w/index.php3?l=i

14 luty- Odpust w naszym kosciele na św. Walentego

S. Stefania OSB so, 15 lutego 2020 12:09


W naszym kościele znajduje się obraz i relikwie św. Walentego.
====
Mszy św. odpustowej o godz. 17.00 przewodniczyć będzie bp. Janusz Stepnowski z błogosławieństwem narzeczonych

10 LUTY- UROCZYSTOŚĆ ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY- NASZEJ MATKI DUCHOWEJ

S. Stefania OSB nie, 09 lutego 2020 10:19


Ant. Dzisiaj święta dziewica Scholastyka * weszła do radości swojego Pana / i razem z bratem cieszy się szczęściem wiekuistego życia.
=====
MODLITWA
Obchodząc święto świętej Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże, † abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością * i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
=====
więcej: https://brewiarz.pl/ii_20/1002w/index.php3?l=i
=====
oraz : https://4lomza.pl/index.php?wiad=27957
=====
oraz : https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-10a.php3

4 rocznica śmierci ś.p ks. Krzysztofa Brakonieckiego

S. Stefania OSB pon, 19 sierpnia 2019 08:50

20 sierpnia wspominamy 3 rocznicę śmierci kapelana naszego Opactwa ś.p ks. Krzysztofa Brakonieckiego. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

21 MARCA- ŚWIĘTO PRZEJŚCIA DO NIEBA ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO BENEDYKTA

S. Stefania OSB cz, 21 marca 2019 14:45


Ant. Uwielbiajmy Boga / w dniu narodzin dla nieba / Ojca naszego, świętego Benedykta.
==
Jak Benedykt zapowiedział swoją śmierć braciom. II księga "Dialogów" św. Grzegorza Wielkiego- https://www.youtube.com/watch?v=nwrBrwV8K-0
==
Z nauk świętego Elreda, opata (Mowa 6) - Chrystus był jego życiem

Wspominamy dzisiaj dzień odejścia z tego świata świętego naszego ojca Benedykta. Przystoi zatem powiedzieć coś o nim. Widzę bowiem, że chętnie posłuchacie. Jako dobrzy synowie zebraliście się razem, aby się dowiedzieć o waszym ojcu, który "przez Ewangelię zrodził was W Jezusie Chrystusie". Wiemy, jaką była jego śmierć, wiemy, skąd odszedł i dokąd poszedł. Odszedł z tego świata, w którym my jeszcze żyjemy, a poszedł tam, gdzie jeszcze nie jesteśmy. Teraz nie możemy być razem z nim, ale bądźmy nadzieją i miłością. "Bo gdzie jest twój skarb - mówi Zbawiciel - tam będzie i twoje serce". Istotnie, albowiem gdy święty Benedykt żył jeszcze na ziemi, to przecież duchem i pragnieniem przebywał w ojczyźnie niebios.
Wspominamy więc dzisiaj przejście naszego Ojca Benedykta z tego świata do nieba. Przez Chrystusa przeszedł do Chrystusa: na tej ziemi wiara owocowała w nim przez miłość, a teraz widzi i wpatruje się w Tego, który jest pełnią wszelkiego dobra i zaspokaja wszelkie pragnienie. Chrystus był jego życiem, Ten, który powiedział o sobie: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem". Chrystus jest życiem i On daje życie. On jest drogą wiodącą prosto i tą drogą przeszedł nasz święty Ojciec. Drogą życia była świętość Benedykta.

Odeszła do Domu Ojca Siostra -PAULA JANINA MARIA MALCZEWSKA O.S.B.

S. Stefania OSB cz, 31 stycznia 2019 19:05


S. PAULA JANINA MARIA MALCZEWSKA O.S.B.
zasnęła w Panu
dnia 12 STYCZNIA 2019 r

przeżywszy lat 89
w Zakonie lat 74 (30 lat w Opactwie pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży
i 44 w Klasztorze Benedyktynek na Górze Oliwnej w Jerozolimie.)
profesji monastycznej lat 69

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
15 STYCZNIA 2019 r. (godz. 14.00 czasu polskiego) w Klasztorze Benedyktynek na Górze Oliwnej w Jerozolimie.
W naszym przyklasztornym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży dnia 27.01.2019 r. (niedziela) o godz. 11.00 odbędzie się Msza Święta pogrzebowa dla przyjaciół, znajomych, którzy chcieliby pożegnać s. Paulę, ale odległość nie pozwoliła.

Zmarłą polecamy pamięci przed Panem.

Matka Ksieni z Konwentem.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »
 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę