wtorek, 20 marca 2018 napisz DONOS@

Bezrobocie spada

Bezrobotnych na koniec maja w Łomży i okolicy było o ponad 300 mniej niż miesiąc wcześniej i blisko 300 mniej niż przed rokiem. Spadek bezrobocia to niestety nie efekt nagłego rozwoju gospodarczego, a raczej uruchomienia przez PUP środków na aktywne formy zatrudnienia. W ciągu miesiąca do urzędu wpłynęło 269 ofert pracy czyli o ponad 100 mniej niż rejestrujących się bezrobotnych, a blisko połowa tych ofert stanowiły te dotyczące pracy subsydiowanej. Jak podaje urząd w maju, w ramach otrzymanych środków na 2014r., na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało w sumie 718 osób.

W ubiegłym miesiącu do „zatrudniaka” zgłosiło się 373 bezrobotnych, w tym 297 po raz kolejny. Jak podaje urząd część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej. 26 osób zarejestrowało się z powodu zakończenia subsydiowanego zatrudnienia i stażu, 23 osoby po szkoleniu, a 17 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu maja 2014 roku wyniosła 6089 osób. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 15,7%, a na terenie okolicznych gmin 12,4%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0