poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

W rządzie biją się o podstrefę w Łomży?

Ministerstwo Finansów negatywnie zaopiniowało projekty rozszerzenia Warmińsko-Mazurskiej oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozporządzenie dotyczące tej drugiej strefy m.in. tworzy podstrefę w Łomży. Z dokumentów do których dotarliśmy wynika, że Ministerstwo Finansów powołując się na ustalenia rządowe z 23 lipca, chce zablokować prace nad takimi rozporządzeniami stref do czasu przedstawienia przez Ministrostwo Gospodarki zmian preferencji funkcjonowania w nich inwestorów.

Pismo z negatywną opinią MF o poszerzeniu granic Suwalskiej SSE.
Pismo z negatywną opinią MF o poszerzeniu granic Suwalskiej SSE.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów umożliwiającego poszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. o tereny w Łomży od kilku miesięcy znajduje się w poczekalni rządowej. Wydawało się, że po lipcowej decyzji rządu o wydłużeniu czasu funkcjonowania stref do 2026 roku, o co sprzeczały się ministerstwa finansów i gospodarki, szybko uda się go „przepchnąć” najpierw przez Stały Komitet Rady Ministrów, a później i przez sam rząd. Okazuje się, że na drodze ponownie staje Ministerstwo Finansów, które negatywnie zaopiniowało podłożony przez Ministerstwo Gospodarki projekt rozporządzenia. Jak pisze Jacek Dominik, podsekretarz stanu w MF, projekty rozszerzenia granic poszczególnych stref, w ocenie Ministra Finansów, nie powinny być przedkładane do zaopiniowania resortom do czasu przedstawienia przez Ministerstwo Gospodarki propozycji zmian preferencji funkcjonowania inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych, co ma wynikać z ustaleń rządu z 23 lipca. 
Przeciwne wstrzymaniom poszerzania stref jest Ministerstwo Gospodarki, które wskazuje, że w sierpniu Rada Ministrów już zgodziła się na poszerzenie dwóch stref – mieleckiej i kostrzyńsko-słubickiej.
- Więc nie ma podstaw aby obecnie wstrzymywać procedury zmiany granic (stref – dop.red.) - odpisuje na uwagi MF Ilona Antoniszyn-Klik podsekretarz stanu w MG.    
Spór pomiędzy resortami musi teraz rozstrzygnąć Stały Komitet Rady Ministrów. Jeśli tego  nie zrobi utworzenie Łomżyńskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znowu zostanie odłożone... na półkę.  

Łomżyńska podstrefa SSSE ma liczyć ponad 8 hektarów w dwóch kompleksach na terenach położnych przy ul. Ciepłej, oraz Spokojnej i Akademickiej. Z uzasadnienia rozporządzenia wynika, że dzięki podstrefie, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 41 mln zł i pomocy publicznej w granicach 25 mln zł do 2020 roku w Łomży może powstać 137 nowych miejsc pracy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0