środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sporty wodne - żeglarstwo, kajakarstwo.

Rajgród - Przygotowania do regat
Aktywność sportowo – turystyczna jest jedną z form rehabilitacji społecznej. Zapewnia ona czynny wypoczynek, rekreację, rozwój fizyczny i umysłowy. Stwarza możliwość nawiązywania nowych kontaktów i tworzy więzi międzyludzkie. Uczy współdziałania w grupie, solidarności i odpowiedzialności. Poprzez swą atrakcyjność wciąga i stymuluje dalsze poszerzanie zainteresowań i umiejętności.

Osoby niepełnosprawne od wielu lat uprawiają w Polsce turystykę kwalifikowaną taką jaką jest żeglarstwo i kajakarstwo, spełniając ostre kryteria szkoleniowe. Żeglarstwo można zaliczyć do turystyki ekstremalnej, zależy to oczywiście od warunków pogodowych, akwenu oraz formy uprawianego żeglarstwa.  Żeglarstwo jest bardzo pożądaną formą turystyki dla dzieci i młodzieży. Szeroki rodzaj używanych łodzi żaglowych, umożliwia uprawianie jej już od najwcześniejszych lat do późnego wieku. Szczególnie przyjemne i dogodne dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z dysfunkcją narządu ruchu, są wielodniowe rejsy jachtami kabinowymi, nie wymagające częstego wychodzenia na ląd. Nie ogranicza to jednak możliwości kontaktu z załogami innych jachtów lub spotkań towarzyskich w portach i na bindugach (teren nad drogą wodną, na którym składa się drewno do spławu oraz wiąże i zbija tratwy). Żeglarstwo osób niepełnosprawnych wymaga przystosowań łodzi, nabrzeża kei jak i przeszkolenia kadry instruktorskiej, jednakże walory rehabilitacyjne w znaczący sposób przewyższają poniesione nakłady. 
(źródło: Józef Patkiewicz - Granice Turystyki Osób Niepełnosprawnych)


 


 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0