niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

"ZIELONE PŁUCA POLSKI"

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:27

W obszarze "ZIELONYCH PŁUC POLSKI", na który składają się tereny województwa; Podlaskiego i Warmińsko Mazurskiego oraz Wschodniego Pomorza i Północnego Mazowsza, funkcjonują 4 parki narodowe, 14 krajobrazowych, kilkaset rezerwatów i mnóstwo innych form ochrony przyrody.

PODLASIE

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:30

Oferuje Turystom bogatą przyrodę: puszcz Białowieskiej, Knyszyńskiej i Augustowskiej, pojezierze suwalsko - augustowskie, naturalne doliny rzek Biebrzy, Czarnej Hańczy, Narwi, Pisy i Rospudy.

KOTLINA BIEBRZAŃSKA

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:00

DOLINA BIEBRZY to podłużne obniżenie - wgłębienie terenu na długości około 130 km i szerokości od 2 do 35 km, ukształtowane przez lodowce. Środkiem tej bezludnej nizny płynie naturalna rzeka i jej dopływy. Powierzchnia doliny wynosi około 200 tys. ha, w tym 126 tys. ha /wraz z otuliną/, znajduje się pod ochroną przyrodniczą w ramach Biebrzańskiego Parku Narodowego - dalej BPN.

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:21

PUSZCZA AUGUSTOWSKA jest jednym z największych- /około 107 tys. ha/, zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Wśród dobrze zachowanych drzewostanów występują licznie jeziora, a doliny naturalnych rzek Czarnej Hańczy, Rospudy , Blizny i innych są obszarami wegetacyjnymi rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:23

WIGIERSKI PARK NARODOWY o powierzchni 15085 ha, chroni bogactwo przyrodnicze środowiska wodno - lądowego wokół kilkudziesięciu jezior z największym z nich Wigry. Akweny wodne zajmują 1/5 obszaru Parku . Atrakcje przyrodnicze są udostępniane w różnorodnej formie. Liczna jest sieć szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych i z wykorzystaniem pojazdów.

PARK SUWALSKI

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:25

PARK SUWALSKI został utworzony w 1979r., jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce, w celu ochrony niespotykanej gdzie indziej mozaikowej rzeźby terenu. W krajobrazie występują urozmaicone formy polodowcowe; wzgórza, doliny, wąwozy, ponad 20 jezior, rzeki, potoki i zbiorowiska głazów narzutowych.

MAZURY i WARMIA

Jószef Szok cz, 26 lutego 2009 13:19

MAZURY i WARMIA to kraina mocno zalesiona i łagodnie pofałdowana. Znajduje się tu ponad 3 tys. dużych i małych jezior, "oczek leśnych", rzek i kanałów, które tworzą razem scalony system komunikacji wodnej oraz wyjątkowe piękno krajobrazów.

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0