niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

zapisy do PSM II stopnia

 

Z  A  P  I  S  Y     D  O    P S M   II  stopnia

na  rok  szkolny  2014/2015

 

na:

akordeon, altówkę,  fortepian, gitarę, instrumenty dęte, perkusję, skrzypce

i wiolonczelę

 

 

Egzaminy teoretyczne

24 maja 2014 r. godz. 9:30

 

 

Egzaminy z instrumentu - wg. ustalonego harmonogramu

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów z instrumentu zostanie ogłoszony

 

21 maja 2014 r.


Prosimy o sprawdzenie terminów na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeń w szkole, telefonicznie lub na stronie internetowej szkoły.

 

Kwestionariusze można otrzymać w sekretariacie, lub pobrać ze strony szkoły: www.psm.lomza.pl

Wypełnione należy składać w sekretariacie do  20 maja 2014 r.

 

Szczegółowych informacji udziela SEKRETARIAT SZKOŁY w godz. 9:00 – 16:00

tel.  86 215 01 61 wewn. 10

 

Zapraszamy

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0