Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar Chronionego Krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują większe tereny niż Parki Krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak kompleksy leśne, torfowiska, doliny rzeczne.

Generalnie kompetencje do ustanawiania Obszarów Chronionego Krajobrazu należą do Wojewody, który poprzez rozporządzenie określa nazwę obszaru, położenie, wielkość powierzchni, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące ochrony czynnej ekosystemów oraz zakazy właściwe Dla danego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub jego części, wynikające z potrzeb jego ochrony. W przypadku jednak, gdy nie skorzystał on ze swoich uprawnień, a zdaniem władz lokalnych niezbędne jest wprowadzenie na ich terenie ochrony krajobrazu, mogą to uczynić uchwalając stosowne przepisy gminne.
 Likwidacja lub zmiana granic Obszaru Chronionego Krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia Wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin.
 Obszary Chronionego Krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega niewielkim ograniczeniom dotyczącym głównie niszczenia środowiska naturalnego.

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 15 Obszarów Chronionego Krajobrazu o łącznej powierzchni 462 717, 3 ha.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę