Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 28 września 2023 napisz DONOS@

Akademia Łomżyńska otwiera nowe kierunki studiów

- Utożsamiamy się z miastem i regionem, kształcimy praktyków, wyposażamy w wiedzę praktyczną – mówi doktor hab. Dariusz Surowik, JM Rektor Akademii Łomżyńskiej, która od 1. czerwca 2023 r. oficjalnie przestała nazywać się Akademią Nauk Stosowanych (tak jak w marcu 2022 r. zmieniała nazwę z PWSIiP). Zdaniem władz uczelni, prawo do nadawania stopni doktora i nadawania stopni doktora habilitowanego to historyczna nobilitacja, ponieważ wcześniej takiego przywileju nie miała żadna uczelnia w Łomży. Akademia Łomżyńska (PWSIiP; ANSŁ) ma około 8 tysięcy absolwentów.

Fakt bez precedensu w dziejach Łomży przeszedł do historii za sprawą ponad 18 lat działalności tej uczelni. Początki dali jej pierwsi wykładowcy z prof. Kazimierzem Pieńkowskim (1935-2022), od 2004 do 2009 pierwszym rektorem PWSIiP. Dzieło naukowo-dydaktyczne kontynuowali z rektorem doktorem hab. Robertem Charmasem w latach 2009-2017. Trzecim rektorem łomżyńskiej Alma Mater jest doktor hab. Dariusz Surowik, który w słoneczną środę rano przedstawiał znaczące fakty z działalności Akademii Łomżyńskiej. Poważana Uczelnia przy ul. Akademickiej stała się jednym z największych pracodawców w Łomży i powiecie łomżyńskim: zatrudnia ok. 250 osób na etatach i 200 na umowy cywilno-prawne. W swoich dziejach realizowała projekty, finansowane z funduszy Unii Europejskiej, na ponad 120 milionów zł. Budżet placówki w 2022 r. wynosił ponad 40 mln zł. Około 7-9 mln zł rocznie Akademia Łomżyńska wydaje na stypendia dla studentów, według prof. Surowika, jedne z najwyższych w Polsce. Zmiana nazwy ANS w Łomży stała się możliwa po tym, jak Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, nadając oficjalnie nazwę Akademii Łomżyńskiej. W podłużnej sali narad Senatu przy wejściu znajduje się sztandar Akademii Nauk Stosowanych. Na 20-lecie działalności Akademii Łomżyńskiej w przyszłym roku akademickim pojawi się nowy znak.  

Potencjał naukowy i zawodowy absolwentów
- Jest to zwieńczenie aspiracji uczelni państwowej, aby Łomża stała się miastem akademickim, z uczelnią spełniającą kryteria wysokiej jakości badań naukowych, rozwijającą potencjał naukowy oraz dydaktyczny – mówi rzeczniczka Jolanta Święszkowska. - Wzorem potencjału naukowego jest Iza Serafińska, absolwentka pielęgniarstwa Akademii (wówczas PWSIiP) z 2020 roku, a obecnie oddziałowa w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM). Uczelnia wykształciła dotąd 1 708 absolwentek i absolwentów Pielęgniarstwa, niosących pomoc w dolegliwościach i chorobie wielu ludziom w różnych częściach kraju i za granicą. Nasi absolwenci realizują się naukowo w macierzystym ośrodku. Doktor Weronika Łuba-Arnista i dr Paweł Arnista swoją przygodę naukową zaczynali w PWSIiP, a obecnie są pracownikami Akademii Łomżyńskiej. 

Akademia Łomżyńska współpracuje z licznymi instytucjami i firmami o zasięgu lokalnym i często również ponadregionalnym, np. z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, Samsungiem, Sonarolem i Hexą Bankiem Spółdzielczym. Rektor Surowik z dumą mógł poinformować, że bazę Akademii Łomżyńskiej – nowoczesny campus przy ul. Akademickiej, Dom Studenta Rubikon i Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Wiejskiej – chwalą i podziwiają goście z Polski i z zagranicy. - Rozwijamy kadrę: 23 stopnie doktora, 19 stopni doktora habilitowanego, 4 tytuły profesora – powiedział dr hab. Surowik, oceniając takie osiągnięcia ludzi, którzy związali się w życiu zawodowym z Akademią, jako ich „ogromny sukces w tak małym środowisku naukowym”.

Wyjazdy i wykłady po polsku i po angielsku
Prorektor dr hab. Sylwia Chojnowska jest również dumą uczelni. Opracowała nowatorską metodę oznaczania wartości referencyjnych dla aktywności HEX w surowicy krwi noworodków, które mają podwyższony poziom bilirubiny. Metoda umożliwi wczesną diagnostykę: chorób spichrzeniowych - genetycznie uwarunkowane choroby metaboliczne, i zakażeń bakteryjnych noworodków, jak sepsa. Prorektor obwieściła, że Akademia Łomżyńska zawarła ponad 120 umów z uczelniami na świecie, czego aktualnie owocem jest pobyt 16 naukowców w Łomży podczas tzw. staff week oraz wyjazdy 30 pracowników naukowych z Łomży z wizytami studyjnymi, m.in. do uczelni Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Grecji, Albanii, Gruzji.

Oprócz wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, Akademia Łomżyńska kształci przez semestr lub dwa semestry w języku angielskim. W przyszłym roku językiem wykładowym może być angielski na 3 kierunkach w pełnym cyklu studiów, na czym skorzystają studenci obcokrajowcy oraz z Polski: Filologia angielska, Informatyka i Wychowanie fizyczne.

Rektor Dariusz Surowik przypomniał, że Akademia jako jedyna uczelnia z grona uczelni zawodowych otrzymała logo HR od Komisji Europejskiej. Prorektor dr Dariusz Perło informował o nowych kierunkach studiów: Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz Mechatronika. W trakcie przygotowania są 3 następne nowinki, kierunki: Logistyka, Energetyka, Bezpieczeństwo narodowe. Akademia prowadzi obecnie 16 kierunków.

Rektor Surowik wyraził nadzieję, że wkrótce odbędzie się przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy i adaptacji biurowców przy ul. Akademickiej 14, gdzie mieści się uczelnia, Akademickiej 20 (bliźniaczy biurowiec) przez połączenie budynkiem 2-kondygnacyjnym, mającym 2/3 kubatury obu biurowców.

1. czerwca o godzinie 11. w Auli im. prof. Antoniego Jakubczaka odbędzie się uroczyste 1. posiedzenie Senatu Akademii Łomżyńskiej.

Mirosław R. Derewońko
tel. red.  696 145 146

 

Nadchodzi Akademia Łomżyńska

Pełnoletnia Akademia Nauk Stosowanych

Akademia Nauk Stosowanych druga w Polsce

Obracają intelektualnie w głowach scenariusze przyszłości

Instytut Medyczny PWSIiP świętuje jubileusz 10-lecia

10-lecie PWSIiP w Łomży

Studenci PWSIiP: od Hiszpanii przez Łomżę do Finlandii

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę