Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Ile kosztuje Łomża?

Główne zdjęcie
Łomża z góry

Ponad 1 mld zł warte jest mienie komunalne Łomży, a najwięcej, bo prawie 500 mln zł, warte są obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Miasto przygotowało doroczny wykaz majątku. W stosunku do 2019 roku jego wartość brutto wzrosła o ponad 4 mln zł.

„A ile kosztuje cały PGR?” - pytał polonijny przedsiębiorca na pogrzebie Johna Pawlaka w filmie Sylwestra Chęcińskiego z 1977 roku - Kochaj albo rzuć. 

„Toż to rządowy” - odpowiadał zdziwiony z przerażeniem w oczach Kargul. 

Dziś wiemy ile kosztuje Łomża, a konkretnie mienie komunalne Miasta. Jego wartość na koniec 2020 roku wyniosła 1.160.417.605 złotych i była, jak podaje prezydent, o 4.284.269 zł wyższa niż w 2019 roku. 

Składniki majątku gminy mają następujące wartości brutto:

grunty - 217.983.147 zł

budynki - 297.241.466 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 487.104.345 zł

maszyny i urządzenia techniczne - 26.090.844 zł

środki transportu - 8.491.213 zł

wyposażenie, narzędzia, przyrządy - 9.205.090 zł

udziały w MPWiK - 50.567.000 zł

udziały w MPEC - 22.021.500 zł

udziały w Parku Przemysłowym Łomża - 15.800.000 zł

udziały w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - 18.383.000 zł

udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży - 7.500.000 zł

akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego - 30.000 zł 

Dochody z majątku miasta w 2020r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 11.621.667,66 zł. Najwięcej Miasto zarobiło m.in. na:

sprzedaży gruntów – 4.453.165,74 zł

opłatach za użytkowanie wieczyste – 1.422.356,47

opłaty za korzystanie z mienia komunalnego MOSiR – 1.189.234,85 zł

w związku z realizacją zadań zleconych – 1.181.759,01 zł

ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż mieszkań komunalnych (wraz ze zwróconymi kosztami dokumentacji) -  1.080.815,70 zł

za zajęcie pasa drogi i parkowanie w strefie ograniczonego postoju – 413.179,54 zł

W sumie Miasto Łomża (powiat i gmina) posiada 569,735 ha gruntów. Najwięcej zajmują drogi (251,325 ha), łąki trwałe i pastwiska (88,7034 ha), inne tereny zabudowane (75, 935 ha) i grunty orne (40,7831). Grunty pod terenami mieszkalnymi należące do Miasta zajmują 28,5146 ha, a rekreacyjno - wypoczynkowe 28,0423 ha. 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w zarząd majątek o łącznej wartości brutto 47.568.951 zł, w tym: grunty i budynki (mieszkalne i pozostałe), a także własnościowe prawa do lokali o wartości brutto 36.062.608 zł oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej: gazociągi, drogi, place, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie, ogrodzenia i inne budowle na łączną kwotę brutto 1.531.750 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Łomży dysponuje majątkiem powierzonym w trwały zarząd o łącznej wartości brutto 11.209.955 zł i w stosunku do 2020r. jego stan wzrósł o kwotę 46.740 zł z tytułu zakupu pieca konwekcyjno-parowego w celu doposażenia kuchni i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada majątek komunalny o łącznej wartości brutto 77.102 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dysponuje majątkiem komunalnym, którego wartość brutto na koniec 2020r. wynosi 1.465.200 zł.

Centrum Pieczy Zastępczej posiada majątek trwały o wartości brutto 392.304 zł

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych zarządza majątkiem trwałym o wartości brutto 197.528 zł.

Teatr Lalki i Aktora posiada w trwałym zarządzie majątek komunalny o łącznej wartości brutto 5.047.730 zł.

Muzeum Północno-Mazowieckie posiada mienie komunalne o ogólnej wartości brutto 1.010.308 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna zarządza mieniem komunalnym, którego wartość brutto na koniec 2020r. wynosi 1.693.286 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje komunalnym majątkiem trwałym o łącznej wartości brutto 5.285.850 zł.

Miejskie żłobki w Łomży dysponują mieniem komunalnym o łącznej wartości 391.942 zł. Przedszkola publiczne zarządzają majątekiem, którego łączna wartość brutto wynosi 17.858.779 zł.

Szkoły podstawowe posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości i dysponują środkami trwałymi o łącznej wartości brutto 62.698.336 zł.

Szkoły ponadpodstawowe (w tym Zespół Szkół Specjalnych) i bursy szkolne dysponują majątkiem komunalnym o ogólnej wartości brutto 71.476.107 zł.

Środowiskowemu Domowi Samopomocy powierzono w trwały zarząd mienie komunalne o łącznej wartości brutto 2.577.164 zł.

Urząd Miejski w Łomży – Miasto Łomża jest właścicielem, zarządcą oraz użytkownikiem wieczystym majątku trwałego o wartości brutto 811.623.740 zł.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę