środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Rada Społeczna popiera dyrektora Nojszewskiego

Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży docenia efekty pracy i wspiera działania dyrektora szpitala Romana Nojszewskiego - mówi Jacek Piorunek przewodniczący Rady. Kilka dni temu Rada Społeczna przyjęła specjalne stanowisko w którym m.in. odnosi się do niedawnych negocjanci z pielęgniarkami i przyznania im podwyżek. - Widząc problemy z jakimi zmaga się kierownictwo szpitala, aby zapewnić ciągłość opieki nad pacjentami przy obecnych brakach kadrowych lekarzy i pielęgniarek oraz konfliktach na tle płacowym, wspiera jego działania oraz popiera przyjętą drogę rozmów i rozwiązywania problemów wszystkich grup zawodowych w szpitalu – czytamy w dokumencie.

Jacek Piorunek, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jacek Piorunek, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Oto pełna treść Stanowiska Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Biorąc pod uwagę wynik finansowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, jaki  został w dniu 28.03.2018. przedstawiony Radzie Społecznej w sprawozdaniu finansowym i sporządzonej opinii biegłego za rok 2017, wynoszący 10 673 639 zł zysku, Rada Społeczna Szpitala wyraża swoje poparcie dla dotychczasowych działań Dyrektora Szpitala – Pana Romana Nojszewskiego. Podkreślenia wymaga, że na każdej prowadzonej działalności odnotowano dodatnie wyniki a koszty nie przekraczają planu. Zachowana jest płynność finansowa.
Rada Społeczna wyraża również swoją aprobatę dla działań Dyrektora R. Nojszewskiego:
-  w zakresie rozwiązywania problemów płacowych i kadrowych narosłych przez ostatnie lata a obecnie wymagających rozwiązywania w związku z wchodzeniem kolejnych grup zawodowych w spory zbiorowe
- w zakresie dbania o rozwój inwestycyjny szpitala
- w zakresie uzyskania akredytacji CMJ dla działalności szpitala.
Mając na uwadze dążenie do regulacji płac Rada Społeczna wnioskuje do Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi R. Nojszewskiemu oraz o zwiększenie wynagrodzenia Dyrektora, które w stosunku do dyrektorów porównywalnych placówek podległych samorządowi województwa podlaskiego jest niższe o 7 400 zł., pomimo, że to one mają  duże problemy finansowe.  
W związku z powyższym, Rada Społeczna apeluje do władz Samorządu Województwa Podlaskiego o sprawiedliwe finansowe wynagradzanie kierowników placówek medycznych, oraz wspieranie ich w działaniach w zakresie polityki kadrowej, która stanowi obecnie duży problem. Jednocześnie zapewniamy, że Rada Społeczna widząc problemy z jakimi zmaga się kierownictwo szpitala, aby zapewnić ciągłość opieki nad pacjentami przy obecnych brakach kadrowych lekarzy i pielęgniarek oraz konfliktach na tle płacowym, wspiera jego działania oraz popiera przyjętą drogę rozmów i rozwiązywania problemów wszystkich grup zawodowych w szpitalu.

180420110931.gif

 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0