poniedziałek, 21 maja 2018 napisz DONOS@

Zanieczyszczenie powyżej norm

Przekroczenie dziennej normy zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM10 zanotowały wczoraj w Łomży urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska. Norma została przekroczona o około 20%. Tradycyjnie największe poziomy zanieczyszczenia notowano późnym wieczorem i w pierwszej części nocy. Godzinowe stężenie wynosiło wówczas nawet 167µg/m3.

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Łomży za ostatnie 24 godziny. (źródło: WIOŚ)
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Łomży za ostatnie 24 godziny. (źródło: WIOŚ)

Jakość powietrza w Łomży monitorowana jest tylko w jednym miejscu koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego. Pomiary jednoznacznie wskazują, że w okresie grzewczym wzrasta poziom zanieczyszczenia powietrza także powyżej dopuszczalnych w Polsce normy. Od kilku lat w Łomży przekroczony jest poziom stężenia średniorocznego pyłami zamieszonymi PM2,5, a przekroczeń dziennych norm pyłami PM10 w sezonie grzewczym jest zazwyczaj kilkadziesiąt. Tej zimy wielkich mrozów nie było i dlatego też tylko kilka razy odnotowano dzienne przekroczenie normy zanieczyszczenia powietrza tymi pyłami. Poniedziałek był jednym z nich. O ile w godzinach  rannych to wieczorem osiągnęło poziom ok. 100µg/m3, a przed północą nawet 167µg/m3, przy dziennej normie na poziomie 50µg/m3.

Tego typu zanieczyszczenia powietrza powstają m.in. wskutek palenia w piecach domowych. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie w nich śmieci, laminatów, odpadów z płyt wiórowych czy gumy. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0