sobota, 17 lutego 2018 napisz DONOS@
Betlejemskie Światło Pokoju

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W dniu 17.12.2017 r. harcerze Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Łomży. Uroczystość odbyła się podczas Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej na Starym Rynku. o Godz. 15:30 kolumna harczerzy prowadzona przez Komendanta Hufca hm. Wiesława Domańskiego HR i Kapelana Hufca o. hm. Jana Bońkowskiego wniosła Betlejemskie Światło Pokoju od którego zostało rozpalone harcerskie ognisko. Do rozpalenia ogniska zostali poproszeni włodzrze naszego miasta: Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski, zastepcy Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk, Garlicki, oraz goście: JH.E. ks. bp. Janusz Stepnowski, J.E. ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Przewodniczacy Rady Miasta Pan Wiesław Grzymała, Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych, Senator RP Pani Anna Anders Podczas rozpalania ogniska dh. Patryk Rogowski z 32 ŁDH przeczytał informacje o historii i idei Betlejemskiego Światła Pokoju a Komendant Hufca złozył mieszkańcom łomży życzenia świateczne. Po ogrzaniu sie przy ogniu i wysłuchaniu życzeń od włodarzy miasta udaliśmy sie kolumną do Domu Harcerza na Harcerskie Spotkanie Opłatkowe.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
biuro hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
tel. (86) 216 41 97
GG: 3079355
e-mail hufca

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok
NIP 542 021 16 63

Księga gości
Wpisz się!
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0