środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Nowa cena ciepła na Nowy Rok

Po czterech i pół miesiącach badania prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową „taryfę ciepła” Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Nowy cennik zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od 1 stycznia 2018 roku i w czerech z pięciu elementów ma wyższe stawki niż dotychczas.

Cennik MPEC Łomża - nowy i stary
Cennik MPEC Łomża - nowy i stary
Ceny jednoskładnikowe ciepła w 2016 r. w poszczególnych województwach (źródło: Raport URE - Energetyka cieplna w liczbach - 2016)
Ceny jednoskładnikowe ciepła w 2016 r. w poszczególnych województwach (źródło: Raport URE - Energetyka cieplna w liczbach - 2016)

Cennik ciepła ustala przedsiębiorstwo, które ma obowiązek przedstawić tzw. taryfę do zatwierdzenia prezesowi URE. W przypadku Łomży w poprzednich latach kilkakrotnie dokonywał zmuszał on władze miejskiej spółki do obniżenia cen. Jak były w tym roku tego nie wiemy, bo cała procedura była owiana tajemnicą. Wiadomo jedynie, że wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego MPEC Łomża wpłynął do Oddziału Terenowego URE z/s w Lublinie 25 lipca. Nowy cennik powinien wejść w życie we wrześniu, ale „badanie” wniosku przeciągnęło się. MPEC pięciokrotnie dokonywał uzupełnienia wniosku – ostatni raz na początku  grudnia dlatego ostateczna decyzja zatwierdzająca nowy cennik zapadała dopiero 12 grudnia. 
Z pięciu części składowych nowego cennika cztery stawki są wyższe niż dotychczasowe a jedna niższa. Wzrasta cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła, cena nośnika ciepła i stawki opłat stałych za usługi przesyłowe. Niższa jest natomiast stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe. 
Zgodnie z prawem przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Ta publikacja nastąpiła w piątek 15 grudnia.

Drogie ciepło
URE kilka miesięcy temu opublikował raport nt. rynku ciepła w Polsce. Przedstawia w nim wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu tym udział wzięło 437 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2016 r. Wnioski, szczególnie dla mieszkańców „ubogiego” województwa podlaskiego są zaskakujące. Średnia cena jednoskładnikowa ciepła w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 48,87 zł/GJ i była niższa o 0,2% od ceny z 2015 r. (48,97 zł/GJ). W województwie podlaskim ta cena przekroczyła 60 zł/GJ i była najwyższa w kraju. Średnia cena jednoskładnikowa zakupionego ciepła obliczona została jako iloraz sumy całkowitych kosztów zakupu mocy, ciepła, nośnika i usługi przesyłowej oraz sumy wolumenu zakupionego ciepła.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0