niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Zarobi więcej niż prezydent

Prezydent Łomży zarabia miesięcznie w ratuszu około 11 tys. zł. Jego były doradca w ratuszu będzie zarabiał więcej. Dariusz Budrowski, który we wrześniu – już po uchwaleniu przez Sejm likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, ale przed wejściem w życie nowych przepisów - formalnie zrezygnował z płatnej funkcji doradcy prezydenta Łomży, w ostatnich tygodniach podpisał trzy umowy z ratuszem na zarządzanie projektami unijnymi. W sumie miesięcznie będzie dostawał za to 12 900 zł.

Dariusz Budrowski
Dariusz Budrowski

Dariusz Budrowskim pisaliśmy już kilkakrotnie. Od stycznia do września był etatowym doradcą prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, a od października formalnie jest jego doradcą społecznym. Jako etatowy doradca był w grupie kilku osób tworzących wnioski na tzw. miękkie projekty unijne. Teraz będzie zarabiał jako zarządzający nimi. W połowie listopada Budrowski podpisał z ratuszem umowę na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem na stanowisku koordynatora w projekcie „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Umowa obowiązuje do końca marca 2019 roku, a Budrowski ma miesięcznie dostawać 3 500 zł.
Kolejne dwie umowy podpisał na początku grudnia. Obie dotyczą objęcia przez niego stanowisk kierownika projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Jedno w ramach Działania 3.2.1. drugie 3.2.2. Obie umowy obowiązują do 30 czerwca 2020 roku, a z ich racji Budrowski ma otrzymywać po  4 800 zł i 4600 zł miesięcznie.

zobacz: Był doradcą będzie kierownikiem


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0