Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 26 września 2023 napisz DONOS@

Rekrutacja 2004

Zarzadzenie Nr 8/04 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół srednich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych

Działajac na podstawie § 21 pkt.2 i 2a rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2.001 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz.1054, z 2.002 r. Nr 14, poz.131, Nr 127, poz.1093, z 2.003 r. Nr 2, poz.21) ustalam, co nastepuje:

§ 1
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół

1. Gimnazja
- składanie dokumentów od 14 kwietnia do 14 maja 2004 r. do godz. 15.00
- składanie swiadectw do 29 czerwca 2004 r. do godz. 13.00
- rekrutacja od 29 czerwca 2004 r. do 2 lipca do godz. 13.00
- ogłoszenie listy przyjetych 2 lipca 2004 r. o godz. 15.00

2. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
- składanie dokumentów od 14 kwietnia do 14 maja 2004 r. do godz. 15.00
- składanie dokumentów do szkół dysponujacych wolnymi miejscami od 17 maja do 25 czerwca 2004 r. do godz. 15.00
- składanie kopii swiadectw ukonczenia gimnazjum i zaswiadczen o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2004 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy przyjetych 30 czerwca 2004 r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjecia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów swiadectwa i zaswiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 1 lipca do 2 lipca 2004 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc 2 lipca 2004 r. o godz. 17.00
- składanie dokumentów wraz z oryginałami swiadectw i zaswiadczen od 5 lipca do 7 lipca 2004 r. do godz.12.00
- ogłoszenie listy ostatecznie przyjetych 7 lipca 2004 r. o godz. 15.00

3. Licea i technika uzupełniajace na podbudowie szkoły zasadniczej
- składanie dokumentów od 14 kwietnia do 14 maja 2004 r. do godz. 15.00
- składanie swiadectw ukonczenia szkoły zasadniczej do 29 czerwca 2004 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna jesli szkoła taki egzamin lub rozmowe przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 30 czerwca do 1 lipca 2004 r.
- ogłoszenie listy przyjetych 2 lipca 2004 r. o godz. 15.00

4. Szkoły policealne
- składanie dokumentów od 28 czerwca do 13 sierpnia 2004 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jesli szkoła taki egzamin lub rozmowe przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 24 sierpnia do 26 sierpnia 2004 r.
- ogłoszenie listy przyjetych do 27 sierpnia 2004 r. do godz. 15.00

5. Szkoły dla dorosłych
- składanie dokumentów do 20 sierpnia 2004 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna jesli szkoła taki egzamin lub rozmowe przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 24 sierpnia do 26 sierpnia 2004 r.
- ogłoszenie listy przyjetych do 27 sierpnia 2004 r. do godz. 15.00

§ 2
Sposób przeliczania na punkty ocen z jezyka polskiego i trzech wybranych zajec edukacyjnych oraz wyników egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a take sposób punktowania innych osiagniec kandydatów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 1.00 pkt.
2. za oceny z jezyka polskiego i trzech wybranych zajec edukacyjnych – 60 pkt.
- ocena celujaca – 15 pkt.
- ocena bardzo dobra – 13 pkt.
- ocena dobra – 10 pkt.
- ocena dostateczna – 6 pkt.
3. za inne osiagniecia ucznia ze swiadectwa ukonczenia gimnazjum – 40 pkt.
a) ukonczenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10 pkt.
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oswiaty na szczeblu wojewódzkim z nastepujacych przedmiotów: jezyka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego – 15 pkt.
c) osiagniecia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie - tylko osiagniecia ze szczebla najwyższego, nie wiecej niż 10 pkt. ) na szczeblu:
- powiatowym – 4 pkt.
- wojewódzkim – 6 pkt.
- ponadwojewódzkim – 8 pkt.
- ogólnopolskim – 10 pkt.
d) uzyskanie tytułu laureata lub zajecie trzech pierwszych miejsc w innych konkursach nie wymienionych wyżej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 5 pkt.

§ 3
1. Przepisu § 2 pkt. 1 nie stosuje sie do kandydatów, którzy na podstawie odrebnych przepisów zostali zwolnieni z obowiazku przystapienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
2. W postepowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w pkt. 1 brane pod uwage sa tylko osiagniecia wymienione w § 2 pkt. 2 i 3.
3. O przyjeciu kandydata o którym mowa w pkt. 1 decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjetego do szkoły przy porównywaniu ich osiagniec wymienionych w § 2 pkt. 2 i 3.

§ 4
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podbudowie szkoły zasadniczej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych okresla przywołane na wstepie rozporzadzenie.

§ 5
Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oswiaty w Białymstoku tel. 741-59-02, w siedzibach Oddziałów Kuratorium w Łomży tel. 216-46-32
i w Suwałkach tel. 566-52-77 oraz we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 6
Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Podlaski Kurator Oswiaty dr Zofia Trancygier-Koczuk
230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę