sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Bez pracy coraz mniej

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu listopada 2017 roku wyniosła 3845 osób. To o 17 osób mniej niż na koniec października, ale także o 1046 osób mniej przed rokiem. Przez cały listopad do łomżyńskiego zatrudniaka zgłosiło się 519 nowych bezrobotnych, ale z rejestrów wykreślono 536 starych bezrobotnych.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,4% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i na koniec listopada było ich 2244.  Stopa bezrobocia dla miasta Łomży wyniosła 9,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 8,1%.
W listopadzie pracę podjęło 295 dotychczas bezrobotnych. To o blisko 30 osób mniej niż w październiku i o 80 mniej niż we wrześniu. Przez cały miesiąc do urzędu wpłynęło 167 ofert pracy.
- Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – oceniają pracownicy urzędu podając, że więcej niż co trzeci z rozpoczynających pracę w listopadzie podejmował ją w ramach pracy subsydiowanej, czyli wspieranej środkami publicznymi.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0