czwartek, 19 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Ratusz: „celem jest zracjonalizowanie wydatków”

- Wydział Edukacji w dniu 27 listopada br. skierował zalecenie do dyrektorów szkół, którego celem jest zracjonalizowanie wydatków, m.in. na zajęcia dodatkowo płatne i godziny zastępcze. Podjęte działania pozwolą zaplanować wydatki na tego typu zajęcia w kolejnym roku budżetowym – napisał Łukasz Czech z ratusza potwierdzając nasze informacje o „zaskakujących” dla nauczycieli wytycznych z Urzędu Miejskiego, że w grudniu nie będą opłacane zastępstwa i zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Oto pełna treść komunikatu jaki przesłał Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.

„Nauczyciele łomżyńskich szkół otrzymali wynagrodzenia pierwszego dnia grudnia, podobnie jak każdego poprzedniego miesiąca. Zawsze jest to szczególny okres, kiedy rozliczany  finansowo jest cały rok. Ten mijający był wyjątkowy w zakresie finansowana oświaty, ze względu na styczniowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i reformę strukturalną. Wydział Edukacji w dniu 27 listopada br. skierował zalecenie do dyrektorów szkół, którego celem jest zracjonalizowanie wydatków, m.in. na zajęcia dodatkowo płatne i godziny zastępcze. Podjęte działania pozwolą zaplanować wydatki  na tego typu zajęcia w kolejnym roku budżetowym. Warto przy tym zwrócić uwagę, że Miasto realizuje skierowane do szkół i przedszkoli projekty o łącznej wartości 4,3 mln zł, w ramach których odbywają się dodatkowe zajęcia, mające na celu wspieranie ucznia w rozwoju kompetencji kluczowych. Świadczy to o aktywności władz samorządowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na podnoszenie efektywności kształcenia. Należy podkreślić, że zajęcia te są prowadzone przez nauczycieli łomżyńskich szkół i stanowią dla nich możliwość dodatkowego dochodu.”

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej ratusz poinformował, że na tegorocznego sylwestra planuje wydać 178 tysięcy złotych. To znacznie więcej niż łącznie kosztowały dwa poprzednie sylwestry. Według podawanych przez ratusz danych budżet na sylwestra 2015 miasto Łomża wynosił 70 tys. zł, a na sylwestra 2016 około 80 tys. zł.

Zobacz: Zabrakło pieniędzy dla nauczycieli, uczniowie nie będą mieli zajęć!

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0