niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

GDDKiA wybrała wykonawców Via Baltica między Ostrowią Mazowiecką a Łomżą

Po kilku miesiącach analiz białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i zbudowanie dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Łomżą. Tę część Via Baltica zbudować mieliby RUBAU POLSKA i POLAQUA. Wartość obu kontraktów wyniesie 860 milionów złotych.

"Łomżyńska" Via Baltica - droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna w podziale na odcinki
"Łomżyńska" Via Baltica - droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna w podziale na odcinki
Odcinek 1 od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” (19,46 km) zaplanowany jest z 2 węzłami - „Podborze” i „Komorowo” i 2 Miejscami Obsługi Pasażerów (MOP). Na odcinku tym wybudowane zostaną 4 mosty, 21 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt.
Odcinek 1 od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo” (19,46 km) zaplanowany jest z 2 węzłami - „Podborze” i „Komorowo” i 2 Miejscami Obsługi Pasażerów (MOP). Na odcinku tym wybudowane zostaną 4 mosty, 21 wiaduktów, 6 przejść dla zwierząt.
Na odcinku nr 2 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” (16,95 km) przewidziany jest węzeł "Śniadowo", oraz 2 MOP-y. Powstaną - 3 mosty, 10 wiaduktów oraz 1 przejście dla zwierząt.
Na odcinku nr 2 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” (16,95 km) przewidziany jest węzeł "Śniadowo", oraz 2 MOP-y. Powstaną - 3 mosty, 10 wiaduktów oraz 1 przejście dla zwierząt.

GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach ma tzw. odcinek nr 1 od długości ok. 20 km od węzła „Podborze” na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do węzła „Śniadowo” na zakręcie w pobliżu miejscowości Tyszki-Nadbory, oraz odcinek nr 2 o długości ok. 17 km od tego węzła do węzła Łomża „Południe” zlokalizowanego za Konarzycami.  Najkorzystniejszą ofertę na odcinek pierwszy z ceną 479,11 mln zł. złożyło konsorcjum firm RUBAU POLSKA Sp. z o.o. i CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., Hiszpania. Z kolei na odcinek nr 2 wybrano ofertę firmy POLAQUA Sp. z o.o. z ceną 380,34 mln. zł.

Został tylko odcinek z mostem
Są to kolejne rozstrzygnięte przetargi na drodze ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Najszybciej wybrano wykonawców budowy północnych odcinków łomżyńskiej Via Baltica. 31 października podpisano umowy na projektowanie i zbudowanie odcinków S61 od znajdującego się w okolicy Kisielnicy węzła „Kolno” do węzła Stawiski (odcinek nr 5) oraz od węzła „Stawiski” do Szczuczyna (nr 6). 
Dwa tygodnie wcześniej GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę dla odcinka nr 3 od węzła „Łomża Południe” w okolicy Konarzyc do węzła „Łomża Zachód” w okolicy Sierzput na przecięciu z drogą krajową Łomża – Ostrołęka.
Ciągle trwa natomiast procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty na odcinek nr 4 - od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno”. To najtrudniejsze zadnie obejmujące m.in. budowę nowego mostu przez Narew.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0