sobota, 17 lutego 2018 napisz DONOS@

Brudne powietrze powraca do Łomży

W środę po raz pierwszy tej jesieni w Łomży zanotowano przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10. Średnia dobowa zanieczyszczeń wyniosła 55,5 µg/m3, ale w godzinach wieczornych urządzenia pomiarowe zamontowane koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego wskazywały blisko 170 µg/m3. Wzrost tego rodzaju zanieczyszczeń ma związek z paleniem w piecach domowych. Specjaliści apelują, aby nie palić w nich śmieci, bo jest to bardzo groźne dla naszego zdrowia!

Wartości stężeń 24-godzinnych zanieczyszczenia powietrza w Łomży z ostatnich 30 dni. (źródło: WIOŚ Białystok)
Wartości stężeń 24-godzinnych zanieczyszczenia powietrza w Łomży z ostatnich 30 dni. (źródło: WIOŚ Białystok)

Jakość powietrza w Łomży – tylko w jednym miejscu  - monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jego pracownicy od lat alarmują, że w mieście w okresie grzewczym wzrasta poziom zanieczyszczenia powietrza powyżej dopuszczalnych norm. Od kilku lat przekroczony jest poziom stężenia średniorocznego pyłami zamieszonymi PM2,5, a przekroczeń dziennych norm pyłami PM10 w sezonie grzewczym jest kilkadziesiąt. Zanieczyszczenia te powstają m.in. wskutek palenia w piecach domowych. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie w nich śmieci, laminatów, odpadów z płyt wiórowych czy gumy.

Zanieczyszczenia emitowane z kominów domów opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach mieszkańców stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0