poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Po co drzewa w Parku Jana Pawła II?

Ratusz ogłosił przetarg na budowę oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. Dotyczy on postawienia 51 lamp. W zakres zamówienia wchodzi demontaż istniejącego (starego) oświetlenia oraz wykarczowanie 12 rosnących tu drzew.

Drzewa do wycinki w Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży w ramach przetargu na budowę nowego oświetlania.
Drzewa do wycinki w Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży w ramach przetargu na budowę nowego oświetlania.
Projekt rewitalizacji Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma
Projekt rewitalizacji Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma

Ogłoszony przetarg ma być jest jednym z czterech planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W tym ogłoszonym wczoraj jest zaznaczenie, że przewiduje się jego unieważnienie w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Grzegorz Daniluk z ratusza podaje, że zakres przetargu „obejmuje demontaż istniejącego (starego) oświetlenia, budowę nowego przy istniejących alejkach i alejkach, które planowane są do wykonania w ramach rewitalizacji parku”.
W dokumentacji przetargowej jest coś jeszcze – to wycięcie 12 drzew rosnących w tym Parku. Prawie wszystkie dziś rosną wzdłuż wydeptanej przez mieszkańców ścieżki śladem dawnej ulicy „starozawadzkiej”. Drzewa te mają pnie – według dokumentacji - o średnicy od 10 do 15 cm. Jedno ze wskazanych do wycinki drzew jest znacznie starsze. Średnica jego pnia określona jest między 26 a 35 centymetrów.

zobacz: Park Jana Pawła II czeka


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0