niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Unijny Projekt realizowany przez Miasto Łomża

Miasto Łomża jako Lider w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży realizuje Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.

 

 

To największy projekt unijny w całej perspektywie 2014-2020 dotyczący edukacji, jaki jest do realizacji w subregionie łomżyńskim. Jego całkowita wartość wynosi ponad 45,5 mln zł, zaś dofinansowanie przewidziane jest na poziomie 40,8 mln zł.
Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. na szkolenia i kursy:
•    z informatyki,
•    języków obcych,
•    oraz studia podyplomowe
– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi ok. 10-12%.
Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego.

 

2. szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe)

– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi ok. 10-12%.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Zainteresowane osoby będą same zgłaszały się do projektu oraz wybierały miejsce szkolenia bądź studiów i ich zakres.

Nabór do projektu rozpocznie się na jesieni po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy dokumentów rekrutacyjnych i uruchomieniu biur obsługi u każdego partnera, w tym oczywiście w mieście Łomża.

 

Projekt będzie realizowany w formule projektu zintegrowanego, składającego się z dwóch odrębnych projektów. Osoby zainteresowane kształceniem się w formach pozaszkolnych, po zweryfikowaniu ich potrzeb w zakresie dalszego doskonalenie zawodowego przez doradcę edukacyjno – zawodowego, dokonają samodzielnego wyboru dostępnej oferty edukacyjnej. W celu sprawnej realizacji projektów zostanie wykorzystana Baza Usług Rozwojowych administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór do projektu rozpocznie się na jesieni po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy dokumentów rekrutacyjnych i uruchomieniu biur obsługi u każdego partnera projektu, w tym w mieście Łomża. Będą tu trzy biura. Pierwsze w Urzędzie Miasta, drugie w Starostwie Powiatowym oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

Projekt będzie trwał do końca czerwca 2020 roku.

Agata Komorowska
pon, 11 września 2017 16:39
Data ostatniej edycji: pon, 11 września 2017 17:02:35

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0