sobota, 17 lutego 2018 napisz DONOS@

Od piątku wnioski, a w sobotę dyżur

Od piątku 8 września do wtorku 12 września rolnicy ze strefy objętej restrykcjami ASF w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w ostatnich dwóch miesiącach. W związku z tym w sobotę 9 września w biurach ARiMR w Łomży będzie pełniony dyżur w godzinach 7.30 – 15.30, w trakcie którego rolnicy będą mogli składać te wnioski.

ARiMR przypomina, że pomoc może być przyznana producentowi świń za sprzedaż świń w okresie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r. i stanowić będzie kontynuację wsparcia dla producentów świń, którzy będą mogli ubiegać się o ww. rekompensatę. Producent świń w nowym okresie wnioskowania nie może już składać wniosków za poprzednie okresy sprzedaży. 
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami można składać w wybrany przez siebie sposób:
- osobiście w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży
- przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego oddziału regionalnego ARiMR!)
- pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR hogan-wnioski@arimr.gov.pl (w takim wypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0