środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Jaki jest hałas w Łomży?

Pięć lat temu specjaliści mierzyli i obliczali, że nawet ponad 20 tysięcy mieszkańców Łomży – czyli co trzeci - w dzień i w nocy narażonych jest na hałas powyżej norm. Powodują go samochody jeżdżące po głównych ulicach miasta.

Ul. Wojska Polskiego
Ul. Wojska Polskiego

Specjaliści nie mają wątpliwości - stan środowiska akustycznego w Łomży w otoczeniu głównych ulic jest zły. Dotyczy to okolic ulic Wojska Polskiego i Zjazd, którymi tysiącami jadą przez miasto  ciężarówki szlakiem do i z państw nadbałtyckich, ale także innych regionów. Badania prowadzone przed pięciu laty wysokie przekroczenia norm dla hałasu wskazywały również przy Al. Legionów, Al. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego, Szosie Zambrowskiej i ul. Zawadzkiej. Ulice te wybrano do badań, bo one wypełniają normę „więcej niż 3 miliony pojazdów rocznie”, dla których badania hałasu są obowiązkowe. Wyliczono wówczas, że mieszkający w ich okolicy 16 504 mieszkańców Łomży narażonych jest na ponadnormatywny hałas w porze nocnej. Tylko w odniesieniu do około 1/4 z nich normy hałasu były przekroczone w zakresie do 5 dB, a w przypadku reszty przekroczenia były jeszcze wyższe. Eksperci od lat zalecają władzom miasta podejmowanie działań naprawczych m.in. stosowanie zabezpieczeń akustycznych i wprowadzanie izolacyjnych pasów zieleni ochronnej, które mogłyby tłumić hałas wzdłuż ulic. 

Nowe mapy akustyczne
O tym czy w Łomży środowisko akustyczne poprawiło się, czy może było wręcz odwrotnie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się już niebawem. Co pięć lat samorządy muszą sprawdzać jakie są poziomy hałasu przy głównych ulicach i tworzyć nowe programy naprawcze. W Łomży właśnie zlecono opracowanie nowych map akustycznych dla siedmiu głównych ulic. Za nieco ponad 38 tys. zł ma je wykonać specjalistyczna firma z Krosna. Hałas będzie mierzony przy na ulicach: Wojska Polskiego, Zjazd, Sikorskiego (od Szosy Zambrowskiej do ul. Wojska Polskiego), Szosa Zambrowska (od ul. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego), Piłsudskiego, Zawadzka (od ul. Sikorskiego do ul. Piłsudskiego), i Al. Legionów. 
Zgodnie ze zleceniem przeprowadzenie pomiarów hałasu i wykonanie map powinno zostać wykonane do 30 października.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0