wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

W niedzielę wybory burmistrza w Nowogrodzie

Około 3260 mieszkańców gminy Nowogród uprawnionych jest do głosowania w niedzielnych, przedterminowych wyborach burmistrza. O mandat po zmarłym w czerwcu wieloletnim burmistrzu Józefie Piątku walczy aż 7 kandydatów. Mieszkańcy będą głosować w godzinach od 7.00 do 21.00 w jednym z czterech lokali wyborczych.

Herb gminy Nowogród
Herb gminy Nowogród

O mandat burmistrza Nowogrodu ubiegają się: Marek Bączek lat 41, Krzysztof Chojnowski lat 54, Zenon Krajewski lat 56, Witold Małachwiej lat 45, Grzegorz Andrzej Palka lat 33, Roman Tyszka lat 54 i Andrzej Piotr Więckowski lat 49.
Na potrzeby przeprowadzenie wyborów gminę podzielono na cztery okręgi i w każdym z nich wyznaczono miejsce do głosowania i powołano obwodowe komisje wyborcze. Lokale te znajdują się: obwód nr 1 - Klub wiejski w Mątwicy, obwód nr 2 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13, obwód nr 3 i nr 4 lokale wyborcze mają w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie ul. 11 Listopada 12.

Jak głosować
W wyborach przedterminowych burmistrza  Nowogrodu głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

180420110931.gif

 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0