sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Ruszają konkursy na dotacje dla firm

– Innowacyjność to konieczność. Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy szukać innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjność szczególnie cenna to taka, która jest eko – mówił Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego ogłaszając, w imieniu zarządu województwa, pierwszy konkurs dla przedsiębiorców z „nowego” RPO na dotacje w ekoinwestycje. Jednocześnie ruszył też konkurs z dotacjami na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R. W pierwszym z konkursów do podziału jest 20 mln zł, w drugim 75 mln zł.

Dotacje będą wypłacane z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
O dotacje na ekoinwestycje - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 5 mln zł – mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Za innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) uznawane są wszystkie formy innowacji, które zmierzają do zrównoważonego rozwoju czyli takiego, który pozwoli rozwijać się również przyszłym pokoleniom, m.in. poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko lub osiągnięcie większej skuteczności przy wykorzystania zasobów. Wnioski można składać przez miesiąc - do 29 września 2017 roku. 
W przypadku konkursu na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach o pieniądze ubiegać się mogą wszystkie firmy, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przemysłowo-naukowe także z udziałem organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Tu wnioski można składać do 30 listopada 2017 r.

Więcej o konkursach na rpo.wrotapodlasia.pl


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0