środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Podłomżyńskie gminy w strefie czerwonej ASF

Komisja Europejska rozszerzyła obszar objęty ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Do tak zwanej czerwonej strefy zagrożenia ASF dołączyły właśnie gminy: Jedwabne, Przytuły i Wizna z powiatu łomżyńskiego oraz Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim.

gminy w regionie objęte strefami ASF: żółta - obszar ochronny (Protection area), czerwona - obszar objęty ograniczeniami (Restricted area), niebieska - obszar zagrożenia (Hazard area). Na mapie zaznaczono także wykryte ogniska ASF wśród świń (czerwone przekreślone kółko) i dzików (żółta kropka).
gminy w regionie objęte strefami ASF: żółta - obszar ochronny (Protection area), czerwona - obszar objęty ograniczeniami (Restricted area), niebieska - obszar zagrożenia (Hazard area). Na mapie zaznaczono także wykryte ogniska ASF wśród świń (czerwone przekreślone kółko) i dzików (żółta kropka).

Wprowadzenie na tereny tych gmin strefy czerwonej ASF wiąże się z większymi obostrzeniami dla rolników zajmujących się hodowla tych zwierząt. Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.
Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

  • świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
  • żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,
  • należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  • badanie kliniczne nie wcześniej niż 24 godziny przed ubojem,
Tymczasem wykrywane są kolejne ogniska tej choroby w gospodarstwach rolnych. Ich liczba w Polsce wzrosła już do 83. W ostatnich dniach ujawniono takie gospodarstwa w  Goniądzu i wsi Klewianka kilka kilometrów na wschód od Goniądza.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0