poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Poczet kandydatów na burmistrza

Mają do 33 do 56 lat. Miejska Komisja Wyborcza w Nowogrodzie zarejestrowała wszystkie siedem osób, które zgłoszono jako kandydatów na burmistrza Nowogrodu. Po śmierci w czerwcu dotychczasowego włodarza gminy Józefa Piatka, wybory jego następcy, który będzie rządził do przyszłorocznych wyborów samorządowych, odbędą się w niedzielę 3 września.

Herb Nowogrodu
Herb Nowogrodu

Miejska Komisja Wyborcza w Nowogrodzie opublikowała obwieszczenie z nazwiskami siedmiu kandydatów zgłoszonych przez siedem komitetów wyborczych. O mandat burmistrza Nowogrodu ubiegają się: Marek Bączek lat 41, Krzysztof Chojnowski lat 54, Zenon Krajewski lat 56, Witold Małachwiej lat 45, Grzegorz Andrzej Palka lat 33, Roman Tyszka lat 54 i Andrzej Piotr Więckowski lat 49.

Jak głosować
W wyborach przedterminowych Burmistrza  Nowogrodu głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.
Wyborcy niepełnosprawni ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodzie, najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2017r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w  Urzędzie Miejskim  w Nowogrodzie do dnia 25 sierpnia 2017r. 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0